bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Новини

УЧАСТИЕ НА БДЗП В 5-ТАТА СРЕЩА НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА АФРО-ЕВРОАЗИАТСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВОДОЛЮБИВИТЕ ПТИЦИ (AEWA)

28.05.2012

БДЗП беше официален участник в 5-тата Среща на страните членки на Афро-Евроазиатското споразумение за водолюбивите птици (AEWA), проведена на 14-18 май във френският град Ла Рошел. Над 200 представители на министерства и държавни агенции, НПО и експерти се събраха да дискутират належащите природозащитни мерки, необходими за решаване на проблемите стоящи пред мигриращите водолюбиви птици в Афро-Евразийския регион.   AEWA е междуправителствено споразумение, което се администрира от Програмата за околна среда на ООН (UNEP) и е посветено на опазването на...

ПЛАКАТИ НА ПРОЕКТА „ЗА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА“

22.05.2012

Наскоро излязоха от печат два плаката по проекта на БДЗП „Опазване на зимуващата популация на червеногушата гъска“. Темата им е „Европейската екологичната мрежа НАТУРА 2000 - живот в хармония с природата“.   Целта на плакатите е да внуши идеята, че екологичната мрежа Натура 2000 гарантира опазването на редки видове и природни територии, както и качеството на живот на хората в тях. Тъй като районът на проекта - Крайбрежна Добруджа -  предствлява една от най-ценните природни територии в България и обхваща четири зони от НАТУРА 2000, концепцията на плакатите е...

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА С УЧИТЕЛИТЕ ОТ РАЙОНА НА ПРОЕКТА

19.05.2012

На 17 май 2012г. в Зеления образователен център в гр. Шабла се проведе втората работна и обучителна среща на отговорника образователни дейности по проект „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска” със съветващата група учители от ключовите проектни територии и експерт от регионалния инспекторат по образованието. Нейн гост беше международният отговорник образователни дейности на Кралското дружество за защита на птиците, г-н Бари Купър.   На срещата беше представена първата част на образователното помагало по проекта пред 24...

ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА НА ХВЪРЧИЛАТА - ШАБЛА 2011

19.05.2012

  Първото издание на Фестивала на хвърчилата, посветен на каузата за опазване на червеногушата гъска вече е факт. На 23 и 24 септември 2011 г. просторните поляни в близост до най-стария фар на българското Черноморие – този на гр. Шабла – се превърнаха в сцена на един уникален и цветен празник. Десетки хвърчила изпъстриха небето над морския бряг, а за  мнозина от посетителите това бе първата възможност да се опитат да направят хвърчило и да го пуснат във въздуха. В продължение на два дни в петте работилници по интереси децата рисуваха, моделираха, правиха хвърчила и...

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА С УЧИТЕЛИТЕ ОТ РАЙОНА НА ПРОЕКТА

19.05.2012

На 17 май 2012г. в Зеления образователен център в гр. Шабла се проведе втората работна и обучителна среща на отговорника образователни дейности по проект „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска” със съветващата група учители от ключовите проектни територии и експерт от регионалния инспекторат по образованието. Нейн гост беше международният отговорник образователни дейности на Кралското дружество за защита на птиците, г-н Бари Купър.rnrn rnrnНа срещата беше представена първата част на образователното помагало по проекта пред 24...

ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПОМАГАЛО ПО ПРОЕКТ „ОПАЗВАНЕ НА ЗИМУВАЩАТА ПОПУЛАЦИЯ НА СВЕТОВНО ЗАСРАШЕНАТА ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА В БЪЛГАРИЯ” ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ

19.05.2012

Излезе от печат първата част на образователното помагало по Лайф+ проекта на БДЗП „Опазване на зимуващата популация на световно засрашената червеногуша гъска в България”. То е предназначено за ученици от начален и среден курс. Игрите и задачите в него са съобразени със съдържанието на учебните планове по природни науки и са изготвени със съдействието на български и британски специалисти. Темите включват видове и информация за проектния район. Цел на образователните материали  по проекта е да се събуди на любовта децата, нашето бъдеще, към природата, нашият дом и по този...