bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Новини

УЧАСТИЕ НА БДЗП В 5-ТАТА СРЕЩА НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА АФРО-ЕВРОАЗИАТСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВОДОЛЮБИВИТЕ ПТИЦИ (AEWA)

28.05.2012

БДЗП беше официален участник в 5-тата Среща на страните членки на Афро-Евроазиатското споразумение за водолюбивите птици (AEWA), проведена на 14-18 май във френският град Ла Рошел. Над 200 представители на министерства и държавни агенции, НПО и експерти се събраха да дискутират належащите природозащитни мерки,...

ПЛАКАТИ НА ПРОЕКТА „ЗА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА“

22.05.2012

Наскоро излязоха от печат два плаката по проекта на БДЗП „Опазване на зимуващата популация на червеногушата гъска“. Темата им е „Европейската екологичната мрежа НАТУРА 2000 - живот в хармония с природата“.   Целта на плакатите е да внуши идеята, че екологичната мрежа Натура 2000 гарантира опазването на редки...

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА С УЧИТЕЛИТЕ ОТ РАЙОНА НА ПРОЕКТА

19.05.2012

На 17 май 2012г. в Зеления образователен център в гр. Шабла се проведе втората работна и обучителна среща на отговорника образователни дейности по проект „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска” със съветващата група учители от ключовите проектни територии и експерт от...

ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА НА ХВЪРЧИЛАТА - ШАБЛА 2011

19.05.2012

  Първото издание на Фестивала на хвърчилата, посветен на каузата за опазване на червеногушата гъска вече е факт. На 23 и 24 септември 2011 г. просторните поляни в близост до най-стария фар на българското Черноморие – този на гр. Шабла – се превърнаха в сцена на един уникален и цветен празник. Десетки хвърчила...

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА С УЧИТЕЛИТЕ ОТ РАЙОНА НА ПРОЕКТА

19.05.2012

На 17 май 2012г. в Зеления образователен център в гр. Шабла се проведе втората работна и обучителна среща на отговорника образователни дейности по проект „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска” със съветващата група учители от ключовите проектни територии и експерт от...

ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПОМАГАЛО ПО ПРОЕКТ „ОПАЗВАНЕ НА ЗИМУВАЩАТА ПОПУЛАЦИЯ НА СВЕТОВНО ЗАСРАШЕНАТА ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА В БЪЛГАРИЯ” ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ

19.05.2012

Излезе от печат първата част на образователното помагало по Лайф+ проекта на БДЗП „Опазване на зимуващата популация на световно засрашената червеногуша гъска в България”. То е предназначено за ученици от начален и среден курс. Игрите и задачите в него са съобразени със съдържанието на учебните планове по...