bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Английски език

Оттук може да изтеглите задачи от помагалото за учителя природолюбител - "С Червеногушка на училище и сред природата", по учебния предмет Английски език.

 

WETLAND WORD SEARCH

Възраст: 10+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се и изучавайки птиците и местообитанията в техния роден край, да упражнят познанията си по английски език.

Изтегли

 

JUMBLED WORDS

Възраст: 11+ години

Цели на задачата: Учениците трябва да подредят разбърканите букви, за да открият английските наименования на различните видове животни/птици характерни за местообитанията около езерата Шабленско, Дуранкулашко и Сребърна. По този начин те ще разширят или затвърдят знанията си по английски език, както и екологичните си познания за района, в който живеят.

Изтегли

 

FIND THE MISSING WORD

Възраст: 11+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се с червеногушата гъска и характерни за нея особености, да упражнят познанията си по английски език.

Изтегли

 

FILL THE GAPS

Възраст: 12+ години

Цели на задачата: Изучавайки интересни факти и характерни особености за червеногушите; гъски да упражнят и затвърдят познанията си по английски език.

Изтегли

 

READING AND UNDERSTANDING - SENTENCE MATCHING

Възраст: 13+ години

Цели на задачата: Изучавайки интересни факти и характерни особености за езерата, които са изключително важни за червеногушите гъски, да упражнят и затвърдят познанията си по английски език и уменията си да запаметяват и разбират непознат текст при първи прочит.

Изтегли

 

LISTENING AND QUESTIONS ANSWERING

Възраст: 13+ години

Цели на задачата: Да опознаят езерата и видовете в близост до техния дом и да упражнят уменията си да слушат (или четат) внимателно и разбират английски текст, да приоритизират информацията и да отговарят на въпроси, свързани с текста.

Изтегли

Снимки:

Задачи по английски език
Задачи по английски език
Задачи по английски език