bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Еко-образование

Училище на открито

Екипът на проекта силно вярва, че екологичното съзнание и създаването на условия за  устойчиво използване на природните ресурси започва от семейната среда, но минава и през класните стаи в училище. Затова ние инвестирахме много усилия и в работата с децата и учителите от района на проекта, който покрива четири зони от европейската екологична мрежа „Натура 2000“ в североизточна България.

В рамките на Проекта LIFE+ за опазване на червеногушата гъска бяха проведени серия от обучения, които обхванаха учители от училищата в областите Добрич и Силистра. Повечето от тях бяха организирани със съдействието на Регионалните инспекторати (РИО)  - Добрич и Силистра на Министерството на образованието и науката (МОН). Освен това експерти на БДЗП по образователните дейности участваха в няколко годишни съвещания на експертите по природни науки на РИО и в националната конференция по екологично образование, за да достигнат до още по-широк кръг учители.

През 2012 г. издадохме първата част на образователното помагало за учителя – природолюбител „С Червеногушка на училище и сред природата“, което е насочено към разнообразяване на предметите „Човекът и природата” и „Биология” с интересни задачи и игри, свързани с опазването на червеногушата гъска  и нейните зимни местообитания. Втората част, която излезе впоследствие застъпва по-широка сфера от учебни предмети  - математика, български език, английски език, география, домашен бит и техника и т.н.

Двете части на помагалото, допълнени с още полезни и забавни материали, са включени в електронно ръководство за учителя - природолюбител, което цели да подпомогне, да разнообразни и да направи по-забавен учебния процес като свърже темите от учебната програма с особеностите на района на проекта и най-вече като запознае младото поколение с червеногушата гъска. Това електронно ръководство можете да намерите в секцията „Образователни материали“.

 

Снимки:

Образователни игри в Зеления център - Шабла
Помагало за учителя