bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Комуникация

Пътуваща изложба 2013

Комуникационните дейности по проекта следват стратегия, включваща работа с медиите, организиране на събития, разпространяване на печатни материали, поддържане на уеб сайт и профили в социалните мрежи, поставяне на информационни табели в ключови територии от европейската екологична мрежа „Натура 2000“ и използване на нетрадиционни инструменти за комуникация. Те включват и множество информационни кампании сред фермери, ловци, рибари и местната общественост като цяло, а „хитът“ на тези кампании е организирането на ежегоден  Фестивал на хвърчилата край гр. Шабла, чрез който подпомагаме рекламата на региона и популяризирането му като интересна дестинация за устойчив и отговорен туризъм.

Накратко, целите на комуникационните дейности по проекта са:

  • Информиране на обществото за дейностите и целите на проекта;
  • Привличане на поддръжници за опазването на световно застрашената червеногуша гъска и  важните за нея места от мрежата Натура 2000 в североизточна България;
  • Запознаване на ключови местни групи – фермери, ловци, ученици - с ползите от опазването на вида, на защитените територии, както и с новите агро-екологичните мерки.

 

Само през първите 3 години на проекта са излъчени 20 телевизионни репортажа за работата ни по опазването на червеногушата гъска в националните и международни телевизии. Излъчени са и десетки радио интервюта и репортажи по актуални теми, повече от 60 печатни публикации, включително големи статии в престижни издания като BBC Знание, Списание 8, Лов и риболов, Агрозона, в. Guardian (Великобритания), сп. Der Falke (Германия), сп. Oiseaux Passion (Франция) и много други, както и над 500 онлайн публикации за работата по проекта. Вижте най-интересните тук.

След всяко издание на Фестивала на хвърчилата инициираме пътуваща фотоизложба от 20-те най-добри снимки на любители фотографи, присъствали на това цветно и позитивно събитие. Вече три години тези наши изложби се представят като съпътстващи на престижния „Международен фотографски салон  - Варна“,  след което  обикалят различни градове в страната, където се посрещат с голям интерес  от местната общност.

В рамките на проекта са подготвени и разпространени редица печатни материали - брошури, плакати, стикери, календари, тениски, помагало за ловеца и др. Повечето то тях можете да намерите в секцията „Изтегли“.

Поставени са информационни табели в ключови територии от „Натура 2000“, които информират местните хора и туристите за световно застрашената червеногуша гъска и богатото биоразнобразие на района, както и указателни табели за ловци и риболовци, които показват разрешените за съответните дейности места и посочват правилата за извършване на тези дейности.

Снимки:

Изложба
Информационна табела на Калиакра
Стикер