bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Дипляни

Серия от четири дипляни показва природното богатство и възможностите за устойчиво развитие на зоните от Европейската екологична мрежа "Натура 2000" в обхвата на проекта.

Можете да ги изтеглите оттук.

Снимки: