bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Рисунки

Оттук може да изтеглите допълнителни рисунки за работа с помагалото за учителя природолюбител "С Червеногушка на училище и сред природата".

 

РИСУНКИ ПТИЦИ

Червеногуша гъска

Белочела гъска

Белоока потапница

Зеленоглава патица

Лиска

Бял щъркел

Сива чапла

Сирийски пъстър кълвач

Индийско шаварче

Морски орел

Тръстиков блатар

 

РИСУНКИ ЖИВОТНИ

Жаба

Каракуда

Лисица

Чакал

 

РИСУНКИ РАСТЕНИЯ

Плаващ роголистник

Пшеница

Тръстика

Водна леща

 

РИСУНКИ ДРУГИ

Червей

Едноклетърни

Комар

Ларва на комар

Ларва на водно конче

Водно конче