bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

География и икономика

Оттук може да изтеглите задачи от помагалото за учителя природолюбител - "С Червеногушка на училище и сред природата", по учебните предмети География и икономика.

 

МИГРАЦИЯТА НА ПТИЦИТЕ И ЗЕМНОТО КЪЛБО

Възраст: 10+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се да упражнят умението си да работят с карта/земно кълбо, да упражнят пресмятането на разстояния според мащаба, както и да затвърдят имената на държавите и характерните за тях климатични особености.

Изтегли

 

ПТИЦИТЕ И ГЕРБОВЕТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ

Възраст: 10+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се и изучавайки видовете птици, да затвърдят държавите по света и да се запознаят с гербовете, които те имат.

Изтегли

 

КЛИМАТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА МЕСТООБИТАНИЯТА НА СВЕТОВНО ЗАСТРАШЕНАТА ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА

Възраст: 12+ години

Цели на задачата: Изучавайки/затвърждавайки знанията си за климатичните особености на двете основни местообитания на световно застрашената червеногуша гъска, да упражнят уменията си да изготвят графики, да анализират данните в тях. Заедно с това да научат повече и за въздействието на тези фактори върху този рядък вид птица.

Изтегли

Снимки:

Задачи по География и икономика
Задачи по География и икономика
Задачи по География и икономика