bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

ЕКИП НА ПРОЕКТА

Николай Петков, ръководител на проекта

Тел.: 0879 822 315, имейл: nicky.petkov@bspb.org

Николай е дългогодишен член на БДЗП, работил е за Wetlands International, а преди това е бил директор по природозащитата на БДЗП. В международен план Николай е един от най-добрите експерти по водолюбивите птици. Член е на международната работна група за червеногушата гъска, както и на работните групи на Световния съюз за защита на природата (IUCN) за водолюбиви птици. Николай има докторска степен по екология и научни публикации в престижни национални и международни издания. С познанията си не само за проектния регион, но и проблемите, които видът среща Николай щe допринесе за успешното изпълнение  на проекта и постигането на очакваните резултати. В рамките на този проект той има и отговорната мисия да следи за разпределянето и изпълнението на задачите от членовете на екипа, да подготвя необходимите доклади за извършената работа  и да осигурява комуникацията между различните партньорски организации.Станислава Контрова, технически асистент

Тел.: 0879 822 312, имейл: stanislava.kontrova@bspb.org

Станислава има богат административен опит, натрупан от работата й в международни компании.

На нея се пада задачата да координацията на текущите дейности по проекта и да води всички необходими технически и финансови отчети, както и да осигурява административна помощ на екипа, когато това е необходимо.

Поради комплексността на проекта ще разчитаме много на отличната организация, познанията и контактите на Станислава.

 

Даниел Митев, отговорник природозащитни дейности

Тел.: 0879 822 311, имейл: daniel.mitev@bspb.org

Даниел е дългогодишен член е на БДЗП и активно е участвал в ключови дейности на
дружеството за опазване на червеногушата гъска, мониторинга на световно застрашени видове, среднозимно преброяване и др. След 2005 г. се включва като доброволец в дейностите на Бърдлайф партньорите ни в САЩ за мониторинг на птиците по долното течение на река Меримак. Поемайки отговорнистта за изпълнението на всички природозащитни дейности по проекта, той ще може да приложи познанията си, свързани с проблематиката по мониторинга и опазването на водолюбивите птици и техните хабитати.

 

DSCF5488.JPG

Йорданка Горанова, oтговорник комуникации

Тел.: 0878 599  272, имейл: iordanka.goranova@bspb.org