bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Публикации в медиите

BBC Знание, март 2013

По-долу може да намерите някои от по-значимите публикации, свързани с работата по проекта за опазване на червеногушата гъска LIFE 09/NAT/BG/000230 в български и чуждестранни издания през периода 2011 - 2013 г.

Снимки:

Der Falke, февруари 2013
Going, Going, Gone, 2013
Oiseaux Passion, март 2013