bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Новини

ЗИМНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗА ДЕЦАТА В КРАЙБРЕЖНА ДОБРУДЖА

11.12.2012

Студеното време през ноември и декември не спря ентусиазма на децата от ОУ "Ст. Караджа" - гр. Добрич и ОУ "Ст. Караджа" - с. Житница да посетят проектния район, за да видят местата, където световно застрашената червеногуша гъска зимува. Над 50 деца между 4 и 8 клас посетиха езерата Шабленско, Дуранкулашко и Сребърна и...

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ ПРИ ЧЕРВЕНОГУШИТЕ ГЪСКИ

13.11.2012

През изминалия месец октомври под ръководството на екипа на БДЗП – проект „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска” и  съвместно със Зеленият образователен център – гр. Шабла над 350 деца се запознаха с проектния район и очаквания скоро зимуващ у нас рядък вид птица. Чрез...

НАЦИОНАЛНИЯТ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ В БЪЛГАРИЯ ГАРАНТИРА ОПАЗВАНЕТО НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

05.11.2012

България започна да прилага Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници 2011 – 2020 г. Становището по Екологичната оценка на Националния план поставя сериозни ограничения пред реализирането на проекти за ВЕИ в Натура 2000 зони, както и в райони, важни за опазване на застрашени видове. Забранява...

С НОВИ ТАБЕЛИ И НЕСТАНДАРТНА ВИЗИЯ НА ПОЛЕВАТА СТАНЦИЯ НА БДЗП В ДУРАНКУЛАК ОЧАКВАМЕ НАЧАЛОТО НА ПОЛЕВИЯ СЕЗОН В КРАЙБРЕЖНА ДОБРУДЖА

12.10.2012

В началото на октомври поставихме новите информационни табели за зоните от „Натура 2000“ в обхвата на проекта за опазване на червеногушата гъска – Дуранкулашко езеро, Шабленски езерен комплекс, Калиакра и Сребърна. Те представляват атрактивни и издръжливи пана,  поставени на най-посещаваните подходи към...

Фестивал на хвърчилата - Шабла 2012

10.10.2012

За втора поредна година Шабла бе домакин на Фестивала на хвърчилата, организиран от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Община Шабла Почивните дни събраха малки и големи жители и гости на Шабла, избрали да споделят с нас поредния пъстър фестивал на хвърчилата, посветен на опазването на...

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ С ЧЕРВЕНОГУШКА

10.10.2012

Със старта на учебната година училищата в проектния район отново са на близка среща с червеногушата гъска и нейните местообитания. Началото поставиха учениците от ОУ „Панайот Волов” – гр. Добрич с посещението си на Шабленското и Дуранкулашкото езеро и учениците от ОУ"Стефан Караджа " - с.Житница,общ.Добричка със...