bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Първа проверка на смесените патрули за този сезон
18.11.2014

© Даниел Митев

След като в началото на ноември екип на LIFE+ проекта на БДЗП „Сигурно убежище за червеногушата гъска“ констатира първите нарушения на ловното и природозащитното законодателство, в събота вечерта (15.11.2014г.) бе проведена и първата съвместна акция на участниците в смесените патрули за този сезон. Въпреки че бе проверен само един ловец в района на Дуранкулашкото езеро, проверката установи поредното нарушение на закона за защитените територии и закона за рибарството и аквакултурите, а именно - присъствие на бракониерска лодка в Орлово блато - част от защитената територия Дуранкулашко езеро. За съжаление нарушителите успяха да се укрият. Искаме да припомним, че според българското законодателство навлизането в границите на защитената територия става само след разрешение на компетентните органи, а промишленият риболов е забранен във всички вътрешни водоеми.

Екипът на проекта намери повредена от стрелба и една от обозначителните табели, поставени през 2013г., на която са описани  правилата за лов на диви гъски и се указват разрешените за това места.  Тези табели са поставени с цел да предотвaртяват евентуални неволни нарушения на ловното и природозащитно законодателство и тяхното премахване не е оправдание за нарушаване на закона.

Това е първата от поредицата от проверки на смесените патрули, които се планира да бъдат извършвани всяка седмица. Те ще зачестят в края на декември и началото на януари, когато е най-интензивният ловен сезон и се извършват най-многобройните нарушения. Тогава в смесените патрули от представители на РИОСВ – Варна, ДЛС – Балчик, ЛРД – Шабла, местната полиция и БДЗП, ще се включи и Регионалната дирекция по горите – Варна.