bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Новият ловен сезон започва със стари нарушения
05.11.2014

© Николай Петков

За съжаление и тази година с пристигането на червеногушите и белочелите гъски бяха констатирани и първите нарушения на ловното и природозащитно законодателство. На 1 ноември (събота) екип на LIFE+ проекта „Сигурно убежище за червеногушата гъска“ установи следните нарушения в защитена зона „Дуранкулашко езеро“, а именно - лов в забранената зона, стрелба в тъмната част на денонощието и навлизане с лодки в Дуранкулашкото езеро, което повтаря ситуацията от миналата година.

Ежегодно се регистрират многобройни нарушения на ловните и природозащитни норми в района на двете Натура 2000 зони. Напомняме, че през 2012г. на територията на защитена зона „Дуранкулашко езеро” беше убита Голяма дропла (Otis tarda), което бе едно от фрапантните нарушения, но извършителя така и не бе установен. Ежегодно в района на проекта се регистрират ранени червеногуши гъски, а през 2012 г. беше застреляна чевреногуша гъска пред очите на член на екипа на проекта. Много от червеногушите гъски в района носят следи по маховите пера от ловната стрелба и често се виждат птици с липсвaщи пера или пречупени от изстрели пера.

С цел да се сведат до минимум нарушенията на ловното и природозащитното законодателство в защитените зони „Шабленски езерен комплекс“ и „Дуранкулашко езеро“, които са от изключително значение за зимуващата популация на застрашената от изчезване червеногуша гъска, по време на предходния ловен сезон в района действаха смесени патрули. Те включваха представители на РИОСВ – Варна, РДГ – Варна, ДЛС – Балчик, ЛРД – Шабла, БДЗП, полицията и служба КОС в гр. Шабла. От началото на декември 2013 до края на януари 2014 г. смесените патрули извършиха 17 проверки, като повечето от установените нарушения включваха лов в близост до границите на защитена зона и в тъмната част от деня. Благодарение на ежегодните усилия на екипа на проекта и партньорите ни значително са намалели нарушенията, но опитите за незаконен лов и нарушаване на законовите норми продължават.

Тази зима поради ранното застудяване и наличие на гъски, схемата за патрулиране ще стартира по-рано за пресичане на нарушенията. Предприемането на по-строги санкции на нарушителите и засилване на контрола от страна на държавните институции е част от решаването на проблема. България носи значителна отговорност за опазването на този вид в Европейския съюз, тъй като в отделни периоди до 95% от световната популация на вида се концентрира на територията на страната.

Снимки:

© Николай Петков
© Николай Петков
© Р. Молдановски