bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

БДЗП взе участие в международната полева мисия на AEWA в Казахстан
14.10.2016

© Ники Петков

От 24 септември до 7 октомври чуждестранни експерти от различни страни от Европа взеха участие в полева мисия в Казахстан, която имаше за цел да оцени популациите на мигриращите гъски по време на есенния прелет през страната. Сред целевите видове бяха малката белочела гъска и червеногушата гъска. БДЗП се включи в международния екип като участие в него взе д-р Николай Петков, координатор на Mеждународната работна група за червеногушата гъска към АЕWA. Участие в експедицията взеха и експерти от Финландия, Унгария и Великобритания, които подпомогнаха местните експерти от Асоциацията за опазване на биоразнообразието на Казахстан /партньор на BirdLife International в Казахстан/.

В рамките на 15 дни експертите, разпределени в четири екипа, трябваше да обходят многобройните влажни зони, разположени в северната част на Казахстан. В продължение на 12 до 18 дни екипите поеха на терен обхождайки разпръснатите езера, сред които ключови за миграцията на гъските езера катo Талдикол, Куликол, Койбагор и други. Полевите екипи получаваха сведения и за придвижването на маркираните със сателитни предаватели малки белочели гъски, за подпомагане на полевата работа.
Есента на 2016 се оказа доста непредсказуема и поради относително високите температури на север в Русия и самият Казахстан миграцията на гъските закъсня доста, като до края на септември малко птици бяха долетели в Казахстан. Едва към края на месеца внезапното влошаване на времето тласна прелетната вълна на юг и многохилядните ята от големи белочели, малки белочели и червеногуши гъски поеха към Казахстан. Този път обаче те директно поеха към разположените на юг езера Талдикол, Куликол и Руски Жаркол, където над 500 000 гъски бяха регистрирани от два от екипите.  Същевременно в значими езера по на север като Койбагор бяха установени извънредно ниски числености. Обикновено гъските при миграцията си в Казахстан заемат по-северните езера и едва към края на стационирането си в Казахстан се отправят към южните езера, от които поемат по-късно към следващите етапи от миграцията си.

Сега предстои обработката на полевите данни от екипите и оценка на прелетните популации на видовете гъски на основа на събраните данни, което би трябвало да приключи до средата на ноември.
Участието в полевата мисия беше важно от гледна точка установяване на световната популация на два застрашени вида. БДЗП в рамките на координиране на работната група за червеногушата гъска продължава своите усилия за подобряване на международните действия за неговото опазване по миграционния път и подобряване на информацията и мониторинга на вида в ключовите страни от ареала му.

Снимки:

© Ники Петков
© Ники Петков
© Ники Петков