bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Отбелязваме Световния ден на мигриращите птици с призива: „Енергията – да я направим безопасна за птиците!“
11.05.2015

Тази събота и неделя (9 и 10 май) отбелязваме Световния ден на мигриращите птици. Събитието се чества за 10-ти път в редица страни като темата за 2015 г. е „Енергията – да я направим безопасна за птиците!“. Посланието цели да подчертае важността от разгръщане на енергийните технологии по начин, който предотвратява, намалява и смекчава въздействията върху мигриращите птици и техните местообитания.

Всяка година милиони мигриращи птици, сред които и световно застрашената червеногуша гъска, се борят с масовото разпространение на различни средства за генериране и разпределение на енергия и понякога стават жертви на токови удари или при сблъсъци с електропроводи и ветрогенератори.

Опазването на мигриращите птици трябва да се вземе предвид на всички фази на развитие на енергетиката на различните нива – местно, национално и международно. Необходими са съгласувани действия от страна на правителствата, природозащитните организации, учените и енергийния сектор. По този начин ползите от устойчивата енергетика могат да бъдат реализирани без риск да се навреди на мигриращите птици и на техните местообитания.

Успешен пример за подобни ефективни и съгласувани действия е съвместната работа на БДЗП с институциите и с електроразпределителните дружества, най-активни сред които са „EVN България“. „EVN България Електроразпределение” изпълнява в партньорство с БДЗП проекта „Живот за царския орел“, които се съфинансира от програма LIFE+ на Европейския съюз. Проектът е с продължителност пет години (от 2013 до 2018 г.) и включва следните дейности:

•    Кабелиране (вкарване под земята) на въздушни електропроводи с обща дължина 45 км на територията на общините Елхово и Тополовград.

•    Изграждане на ПАС система на територията на община Харманли с дължина 15 км, а общата дължина на ПАС проводниците е 45 км.

•    Поставяне на защитни изолации за защита на птици при общо 2740 стълба от мрежата.

Като резултат от дългогодишното си партньорство БДЗП, BirdLife International и EVN България спечелиха наскоро „Наградата за добри практики“ на Renewables-Grid-Initiative (RGI) в категорията „Опазване на околната среда“ за успешните си съвместни дейности по обезопасяване на рисковата електропреносна мрежа в България и Судан.

БДЗП работи съвместно с електроразпределителните дружества и в рамките на други свои проекти - LIFE+ проекта на БДЗП „Помощ за египетския лешояд“ както и в проекта „Търсенето на щъркела: Науката за гражданите в действие“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО по финансовия механизъм на ЕИП, в рамките на който се обезопасяват щъркелови гнезда.


Световният ден на мигриращите птици е кампания за повишаване на информираността, която се отбелязва ежегодно от 2006 г. насам и цели да вдъхнови световното опазване на мигриращите птици и техните местообитания. Тази кампания е организирана от два международни договора за дивите видове, администрирани от Програмата за околна среда на Обединените нации (UNEP) – Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (CMS) и Афро-Евроазиатското споразумение за опазване на мигриращите водолюбиви птици (AEWA).