bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Еврокомисарят по околната среда Кармену Вела посети гигантския графит с царски орел на 32 СОУ, реализиран от БДЗП
29.03.2015

Еврокомисар Вела пред графита

Като част от официалното си посещение в България, Еврокомисарят по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела, посети уникалния 25-метров графит „Да спасим царския орел“, нарисуван на фасадата на столичното 32 СОУ. На събитието присъства и г-н Огнян Златев – ръководител на представителството на ЕК в България.

Огромната рисунка бе направена през лятото на 2012 г. от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и графити артистите 140ideas в партньорство с 32 СОУ „Св. Климент Охридски“. Гигантският стенопис е част от комуникационните и образователни дейности в рамките на проекта LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“ (накратко LIFE+ Save the Raptors). Това е първият проект за България, финансиран от Програма LIFE+ на Европейския съюз.

„Целта ни беше да информираме широката общественост и най-вече младите хора в България, че царският орел, който е един от националните ни символи и който всеки от нас е виждал на Орлов мост в столицата, изчезва с драматични темпове. Той е световно застрашен вид и е включен в червения списък на изчезващите видове, заедно с пандата и тигъра, но малцина знаят това“, коментира Светослав Спасов от БДЗП, ръководител на проекта. „В миналото царският орел е бил една от най-разпространените грабливи птици у нас, но в края на 20-ти и началото на 21-ви век бележи огромен спад и през 2000 г. у нас са известни едва 8 двойки“.

„Поздравявам ви за добрата идея и най-вече за реалните резултати по опазването на този застрашен вид, постигнати в рамките на проекта“, заяви Еврокомисар Вела при срещата си с БДЗП. „Нека си пожелаем още по-голям ръст в популацията на царския орел, така че децата от това училище някой ден да могат да го видят като се разхождат сред природата“, допълни той. Еврокомисарят се подписа под снимка с надпис I love Nature и с образа на орлето Перун – първият царски орел със сателитен предавател у нас.

В рамките на 5-годишния LIFE проект (2009-2013 г.) чрез комплексни мерки, сред които обезопасяване на рискови електрически стълбове заедно с електроразпределителните дружества, охрана на гнезда, работа с фермери за опазване на местообитанията и запазване на европейския лалугер, включително чрез въвеждане на нови агроекологични мерки, предотвратяване на отравяне и бракониерски отстрел, работа с институциите за предотвратяване на престъпления срещу дивата природа, образователни и комуникационни дейности, БДЗП постигна значителни резултати при опазването на вида. За 5 години е постигнат ръст на популацията на царския орел с 20% - от 20 на 25 двойки. Една година след края на проекта, двойките са вече 26 и усилията на БДЗП за опазването на вида продължават.

Проектът бе награден с няколко престижни международни награди – Наградата Натура 2000 на Европейската комисия в категорията Природозащита и наградата за Добри практики на Renewable Grid Initiative за мерките по обезопасяване на електропреносната мрежа, съвместно с ЕВН България, с цел превенция на токови удари на царски орли. Един от членовете на екипа – Стойчо Стойчев бе отличен с наградата на Фондация Уитли, по-известна като „Зеления Оскар“, за работата му с местните общности в Югоизточна България за опазването на царския орел. Програма LIFE на ЕС включи проекта за опазване на царския орел и ловния сокол в краткия списък на най-успешните проекти по Програмата за 2014 г.

Допълнителна информация за гигантския графит:

Стенописът е висок 25 метра. Това е първия графит с кауза в България. Проектът и изработването му са дело на четирима млади художници, част от графити екипа 140идеи. Те реализираха проекта благотворително. За изработването му бяха необходими над 250 спрея и близо 100 л. боя. Художниците рисуваха цяла седмица при рекордно високи температури, използвайки няколко вида подемна техника. Вижте филм за създаването на графита „Да спасим царския орел“.

Снимки:

Еврокомисар Вела с част от екипа на проекта пред графита с царски орел, снимка: Кристина Камбурова
Еврокомисал Вела разговаря с Николай Петров - един от художниците от 140ides, реализирали графита, снимка: Кристина Камбурова
Еврокомисар Вела разглежда снимка на орела Перун - първия орел със сателитен предавател у нас, снимка: Кристина Камбурова
Еврокомисар Вела се подписва под снимка с царски орел и надпис I love Nature, снимка: Кристина Камбурова