bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

20 години международно сътрудничество в опазването на мигриращите водолюбиви птици
16.03.2015

Тази година се навършват 20 години от успешното приключване на преговорите за Споразумението за опазване на мигриращите птици в Африка и Евразия (AEWA), подписано в Хага, Холандия през юни 1995 г.

През последните двайсет години AEWA предостави рамка за международно сътрудничество в областта на опазването на мигриращите водолюбиви птици по пътя им на миграция в Африка и Евразия.

Споразумението се доказа и като ефективен двигател за прилагането на съвместни консервационни усилия за опазване на  мигриращите водолюбиви птици.

AEWA влезе в сила на 1 ноември 1999 г., след като бе ратифицирано от необходимия брой страни – общо седем от Евразия и Африка. Първата среща на страните се състоя само седмица по-късно в Съмърсет Уест, близо до Кейптаун, Южна Африка. Първоначалната идея за създаването на структурирано споразумение бе инициирана от IUCN през 1983 г. Първата конференция на страните от Конвенцията за опазване на мигриращите видове (CMS) идентифицира вида бял щъркел (Ciconia с. сiconia) и видовете от сем. Патицови от Западна Палеарктика (патици, гъски и лебеди) като приоритети за независими международни актове. По-късно посочените видове се включиха в едно предложение за споразумение, което обхваща по-широк кръг от водолюбиви птици от региона на Африка и Евразия.

По случай 20-годишнината в сайта на AEWA ще бъде създадена специална страница, посветена на хората, които стоят зад това споразумение: държавни служители, представители на неправителствени организации, експерти, консултанти, екип на проекта, без чиито усилия АEWA няма да може да изпълнява мисията си.

Един от тези хора е Сергей Дерeлиев – бивш Директор природозащита на Българското дружество за защита на птиците и член на Управителния съвет на БДЗП, а в момента изпълнява длъжността Технически директор на АEWA. С неговия труд са свързани много от инициативите на Споразумението през последните 9 години.

Николай Петков, ръководител на LIFE+ проекта на БДЗП „Сигурно убежище за червеногушата гъска“ координира една от международните работни групи на AEWA – тази за червеногушата гъска, с което БДЗП допринася за прилагането на Международния план за опазване на вида.

2015г. е белязана и с друго събитие – шеста среща на страните, която ще се проведе в Бон. 

Друг важен момент от годината, ще бъде Световният ден на мигриращите птици  (WMBD), който ще бъде отбелязан за 10-ти път на 9 и 10 май 2015. Събитието е инициирано от AEWA през 2006 г. и се превърна в една от най-мащабните кампании за повишаване на осведомеността за мигриращите птици, която се провежда в редица държави всяка година. Кампанията се организира от AEWA заедно със CMS. Темата на Световния ден на мигриращите птици за 2015 г. ще бъде "Енергията – да я направим безопасна за птиците!“. Посланието цели да подчертае международните насоки, разработени от две международни организации, за намаляване на негативното влияние, което електрическите стълбове и ветрогенераторите оказват върху мигриращите птици.