bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

ДА ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ
09.02.2013

1 февруари 2013 г. – Вече 42 години на втория ден от февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. Това е повод в цял свят граждани, организации и институции да обърнат внимание на значението на влажните зони за живота на населението на Земята. Тази дата не е избрана случайно. На 2 февруари 1971 г. е подписана Конвенцията за влажните зони, известна повече като Рамсарска конвенция. Документът носи името на град Рамсар, Иран, където е подписан. Тази година фокусът е насочен към влажните зони и управлението на водите.

  На този ден с отбелязването на много и разнообразни събития, в които се включват хора от различни страни по света, се цели насочване на вниманието ни към разбирането, че оцеляването на човечеството е в пряка зависимост от влажните зони – от наличието на чиста вода и адекватно водоснабдяване. Добре е да запомним една проста истина – без влажни зони, не би могло да има вода – без вода, няма как да има влажни зони.

  Основни регулатори на водните режими днес са т.нар. Рамсарски места или влажните зони от списъка на Рамсарската конвенция. Това е така, защото тези места се опазват и управляват адекватно от съответните страни в света. Те са резервоари и източници на чиста вода. В България има 11 влажни зони от световно значение. Това са местността Пода, край Бургас, езерата Атанасовско, Бургаско (Вая), Сребърна, Дуранкулак, Шабла, Поморийското, комплекс Ропотамо, остров Ибиша, комплекс Беленски острови и карстовия комплекс Драгоманско блато.

  Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) стопанисва и управлява някои от тези места, в други осъществява редица дейности с цел тяхното запазване. БДЗП управлява защитена местност „Пода”, която е Рамсарско място. Тук, както и на още две такива места – Атанасовското езеро и Вая, се изпълняват редица дейности за опазване на влажните зони в рамките на един от най-мащабните проекти на дружеството – „Живот за Бургаските езера”. В района на езерата край Шабла и Дуранкулак, също Рамсарски места, се изпълнява проектът „Сигурно зимовище за червеногушата гъска” за опазване на световнозастрашения вид, обитаващи влажните зони.  И двата проекта се изпълняват от БДЗП и се съфинансират по програмата LIFE+ на ЕС.

  Смисълът на Световния ден на влажните зони е да напомни за нуждата от грижа за водата на глобално, регионално и местно ниво. Всеки потребител на вода може да допринесе за опазването й с елементарни ежедневни стъпки, като например събира дъждовна вода, намалява потреблението на вода у дома или подкрепя опазването на влажна зона, която се намира близо до мястото, където живее.

  БДЗП традиционно организира редица инициативи в цялата страна по повод Световния ден на влажните зони, с които цели да информира широката общественост и най-вече младите хора за нуждата от опазване на влажните зони и дивите птици в тях. Тази година са предвидени следните събития:

 
  • Варна, 2 февруари 2013:  „Обичам водните птици“ - ателие за деца и младежи в Мол Варна от 13 до 15 ч. Ателието включва работилница за рисунки на водолюбиви птици,  в която всеки участник ще може да изложи завършената си творба. За вдъхновение на младите художници ще послужи експозиция на победителите в конкурса за рисунка за деца от областите Добрич и Силистра - “Страница от живота на червеногушата гъска”. По-любознателните ще бъдат провокирани с познавателна игра на тема „значението на водата“.

  • Шабла, 1 февруари 2013: Зелен образователен център: ученическа презентация на тема влажните зони и водолюбивите птици в Крайбрежна Добруджа, тематична викторина и представяне на филм за червеногушата гъска – вид, емблематичен за района на езерата Шабла и Дуранкулак.
  •  Русе: Арт работилница – „АКВАрелен модел на птица”; Запознаване с различните техники на акварела (рисуване с вода) на ученици от СОУ „Васил Левски” и СОУ за Европейски езици „Св. Константин – Кирил Философ”; Презентация на тема „Среднозимно преброяване на водолюбивите птици” с участието на експерт Биоразнообразие и защитени територии към РИОСВ – Русе и ученици от СОУ „Васил Левски” и СОУ за Европейски езици „Св. Константин – Кирил Философ”
  • Пловдив: Презентация за деня на влажните зони в СОУ „Патриарх Евтимий”, гр. Пловдив; Откриване на интерактивен щанд до Водната палата в Пловдив за наблюдение на птици;
  • Пазарджик: Презентация за деня на влажните зони в РИОСВ – Пазарджик с участието на ученици от градовете Белово и Пазарджик.

  • Свищов: Изграждане на платформи за пеликани в блатата на остров Персин; Наблюдение на птици по река Дунав с участието на ученици от гр. Свищов; Световен ден на влажните зони в ДПП „Персина”; Презентация за деня на влажните зони в СОУ „Димитър Благоев”.Повече информация за Световния ден на влажните зони можете да намерите на електронната страница на Рамсарската конвенция – www.ramsar.org.

Снимки: