bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

КАК ОТБЕЛЯЗАХМЕ ДЕНЯ НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ
12.02.2014

2-ри февруари е датата на събитието, в което се включиха 2 училища, 2 природозащитни организации и 2 общини или как беше отбелязан Денят на влажните зони в района на  2 две влажни зони с международно значение

На 7 и 8 февруари, с малко закъснение поради климатичните условия, важната дата бе отбелязана и от образователния екип на проект за опазване на червеногушата гъска в България заедно с ученици от СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Шабла и ОУ „Йордан Йовков” – гр. Каварна.

С посланието – „Влажните зони не са просто даденост или ресурс, а източник и място на живот” на 7-ми февруари над 20 шабленски ученици от 3 и 4 клас взеха участие в презентация и забавни образователни игри за влажните зони в района и за световно застрашената червеногуша гъска, подготвени от екипите на Българско дружество за защита на птиците, Сдружение „Зелени Балкани” и Зелен образователен център – Шабла.

Ден по-късно още толкова ученици от Каварна посетиха Шабленския езерен комплекс и Дуранкулашко езеро и чрез дискусии, игри и викторина научиха за значението на тези влажни зони за хората и видовете, които ги обитават. Накрая децата изтотвиха плакат на тема „Защо са важни влажните зони?”, който ще довършат в училище и скоро ще ни представят.

Шабленско и Дуранкулашко езеро, наред с още 9 на територията на България са влажни зони с международно значение според Рамсарската конвенция. В тях намират убежище хиляди птици, но с тях е свързан и животът на хиляди хора. Децата призоваха „Да ги опазим” за обитателите им и за самите нас, защото те са сред най-продуктивните екосистеми, те са ценни водни запаси, ценен водоизточник, място за риболов, за туризъм и т.н.

Хиляди благодарности за съвместната работа на сдружение „Зелени Балкани”, Зеленият образователен център в гр. Шабла, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Шабла и ОУ „Йордан Йовков” – гр. Каварна.

   

Снимки: