bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Гласувайте за проекта на БДЗП за престижната награда на публиката „Натура 2000“
16.03.2018

 

Това може да стане много лесно, като гласувате на адрес - http://natura2000award-application.eu/finalist/3140  и дадете своя глас за проекта на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) „Сигурно зимовище за червеногушата гъска“. Нашият проект се бори с общо 25 финалисти за престижната награда „Натура 2000“ на Европейската комисия и вие може да помогнете тя да дойде в България.

А защо да гласувате за точно този проект? „Сигурно зимовище за червеногушата гъска“ е история за хората и гъските, за тяхното съжителство в мир и хармония. Именно петгодишният проект има голям принос за разрешаване на конфликта между гъските и фермерите в Североизточна България и за елиминирането на възможни сблъсъци между птиците и човека, породени от общите им потребности.

Сътрудничеството между природозащитници и земеделски стопани доведе до създаването на нова агроекологична мярка, която даде решение на десетилетен конфликт, породен от щетите, нанасяни от пасящите гъски в земеделските площи.

Местата, в които се храни застрашената в света червеногуша гъска, пораждаха напрежение между хората и птиците -– гъските се хранят в посевите от житни култури и така нанасят щети за добива на фермерите.

Но създадената по проект „Сигурно зимовище за червеногушата гъска“ агроекологична мярка осигури финансови стимули за много земеделски стопани от Североизточна България - жизненоважният за оцеляването на световно застрашената червеногуша гъска район в страната. Тези места приютяват до 90 на сто от световната популация на вида по време на зимната му миграция.

Още два проекта с участието на БДЗП са номинирани за наградата на Европейската комисия Натура 2000. Това са „Помощ за египетският лешояд“ в категорията „Трансгранично сътрудничество и работа в мрежа“ и „Солта на живота“ в категорията „Комуникации“.