bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

21 къдроглави пеликани открити мъртви в резерват Сребърна, причината е птичи грип
01.04.2015

Изнасяне на мъртвите пеликани от Сребърна, източник на снимката: Силистра Сега

21 мъртви къдроглави пеликана бяха намерени на 23 март 2015 г. в резервата Сребърна. След изследване на загиналите птици бе доказано, че причината за смъртта е птичи грип от щама H5N1. Както е известно, тази рядка птица  е световно застрашен вид и смърта на 15-20% от гнездовата популация на този вид в България е сериозна загуба.

Птичия грип е заболяване, което доказа възможностите си да нанесе сериозни щети не само сред домашните, но и сред дивите птици. При избухване на зараза с високо-патогенния щам в Азия, загина близо 20% от популацията на индийската гъска Anser indicus. Заболяване от високо-патогенния щам сред диви птици на практика беше непознато до появата на азиатския щам  H5N1, който започна да се разпространява по света. Появата на огнища на заболяването в различни части на Азия и Европа доведоха до смъртта на много диви птици от различни видове.

Един от притеснителните факти по отношение на загиналите от птичи грип пеликани в Сребърна е, че за съжаление РИОСВ Русе закъсня с реакцията си по случая. Въпреки инсталираното от ведомството оборудване за директно наблюдение на колонията, общественоста и институциите бяха  алармирани за наличието на мъртви птици от месни жители на с. Сребърна. По наша информация първите мъртви пеликани са били забелязани на 16 март 2015 г., което по-късно бе потвърдено и от направената аутопсия от страна на служители на Агенцията по безопасност на храните. Резултатите показват, че част от птиците са умрели преди повече от седмица.

Мъртвите пеликани са потенциална опасност за заразяване на други здрави птици в резервата и разпространение на птичия грип на територии в района и извън него. Навременното  им отстраняване при спазване на строги мерки на безопасност по отношение на хигиената и дезинфекция, е ключово за овладяване на заразата и предотвратяване на разпространението й. БДЗП настоява за изработване и одобрение на протокол за действие в подобни ситуации. Целта на този документ е набелязването на спешни стъпки за бързо установяване на причините за смъртта и потенциалната опасност за дивите и домашни птици, както и за населението. Такива проколи действат в много други страни и е наложително да бъдат спешно приети от МОСВ. Съществуват разработени подобни документи за нуждите на международни конвенции, по които България е страна – като Рамсарската конвенция, които лесно биха могли да се адаптират за нашите условия.

При подобен недоизяснен случай през януари 2014 г. бяха открити десетки мъртви гъски, лебеди и белочели водни кокошки  по брега на Дуранкулашкото езеро. Тогава причината за смъртта не бе установена, а представители на институциите пристигнаха за събиране на проби след повече от седмица, въпреки наличието на служители на РИОСВ в района.

Обезпокоително е, че колеги от Румънското орнитологично дружество сигнализираха, че в района на Делтата на Дунав са намерени 108 умрели къдроглави пеликана, като причината е отново високо-патогенния щам на птичия грип. Забавена и ненавременна реакция при такива опасни заболявания може да доведе до значителни последствия както за дивите птици, така и за стопанствата в района на огнищата.