bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Резултати от поредната проверка на смесения патрул и редовния мониторинг на водолюбивите птици
05.01.2015

© Аlan Harris/flickr.com, Голяма дропла

В седмицата преди Коледните празници се проведе поредната съвместна проверка на БДЗП и местните институции, отговорни за  прилагане на природозащитното и ловното законодателство в района на Шабленския езерен комплекс и Дуранкулашкото езеро.

От Орлово блато на защитена зона „Дуранкулашко езеро” служители на РИОСВ Варна извадиха 7 бракониерски мрежи с обща дължина около 600 м, а от самото езеро служители на ИАРА Добрич откриха още 5 с обща дължина около 700 м. В една от тях имаше и уловени два черногуши гмуркача. За радост птиците са освободени живи и здрави. Това е пореден пример за опасността, която представляват незаконните мрежи за всички гмуркащи се птици, сред които има световно застрашени видове като тръноопашата потапница и редките белоока потапница и малък корморан. Те търсят храната си чрез гмуркане и тези бракониерски мрежи представляват смъртна опасност за тях. Освен това, навлизането на бракониери в езерата през тъмната част на денонощието през зимният период води и до безпокойство на нощуващите червеногуши гъски - друг световно защитен вид.

През изминалите ловни дни към патрулите се включиха и представители на РДГ Варна. Поради сравнително високите за сезона температури, броят на гъските в района е рекордно нисък за последните години, а с това и броят на ловците. За радост не бяха констатирани нарушения на ловното и природозащитното законодателство.

В събота (20.12.2014) беше проведен и редовният мониторинг на червеногушите гъски и водолюбивите птици, зимуващи в езерата. Бяха отчетени 50 червеногуши гъски и около 200 белочели, както и 26 сиви гъски. Освен тях в Дуранкулашко езеро бяха наблюдавани 3 тръноопашати потапници и два екземпляра малки нирци. На Шабленско езеро бе наблюдаван млад голям креслив орел, светла фаза fulvescens.

Най-интересното наблюдение бе на голяма дропла, летяща над с. Крапец. Безпокойство буди факта, че през зимата на 2012 г. на същото място бе намерена застреляна от бракониери дропла. Възможността и тази дропла, която е особено рядък зимен гост в България и световно застрашен вид, да последва тази незавидната съдба, е значителна. Ловната дружинка в района на езерата е алармирана и се надяваме, че тази птица ще има по-добра съдба.

Снимки:

© Даниел Митев, Голям креслив орел