bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Резултати от редовния мониторинг на зимуващите птици
09.12.2014

© Даниел Митев

През изминалите почивни дни (6-7.12.2014) екип на LIFE+ проекта „Сигурно убежище за червеногушата гъска“ и доброволци проведоха мониторинг на зимуващите птици в защитените зони „Шабленски езерен комплекс“ и „Дуранкулашко езеро“ и поддържан резерват „Сребърна“.

В района на Дуранкулак бяха наблюдавани около 900 червеногуши и 450 белочели гъски, както и около 600 големи гмурци и 4000 зеленоглави патици.

Около Шабленска тузла бяха преброени около 900 кафявоглави потапници. Увеличеният брой на птиците явно се дължи на застудяването на север.

В Сребърна мониторингът отчете само 6 сиви гъски и много ниска численост на водоплаващи птици – около 800 патици – зеленоглава, сива, фиш, клопач, зимно бърне.

Нарушения на ловното и природозащитното законодателство не бяха забелязани.