bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Наблюдение на белочела гъска с поставен през 2011 г. пръстен
13.11.2014

Белочела гъска с поставен пръстен от LIFE+ проекта „Сигурно убежище за червеногушата гъска“ бе наблюдавана в сряда (12.11.2014г.) в компанията на други около 27 000 големи белочели гъски, 400 червеногуши и 1 белобуза гъска в околностите на езерото Страхина, област Яломица, Румъния.

Белочелата гъска е опръстенена и с поставен нашийник от екип на проекта при първото ловене на гъски през януари 2011г.

Езерото Страхина е много важна междинна спирка на зимуващите гъски в Румъния и е обявено за специално защитена зона от Натура 2000 (ROSPA0059). През декември броят на зимуващите червеногуши гъски в езерото достига до няколко хиляди.

В момента колегите от Бърдлайф Румъния (SOR/ Birdlife Romania) изпълняват проект за разработване на план за управление на тази зона и след редица срещи с ловци и фермери бяха постигнати много добри сътрудничества, които благоприятстват зимуващите птици в района.