bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Наблюдение на изключително необичаен за България вид птица
07.11.2014

Плоскоклюн листоног (Phalaropus fulicarius); © Даниел Митев

Вчера в късния следобед (6.11.2014г.; 16:30 часа) в морето на 20 м от брега пред шабленска тузла Даниел Митев – отговорник природозащитни дейности по LIFE+ проекта на БДЗП „Сигурно убежище за червеногушата гъска“, прави едно изключително рядко наблюдение на вида плоскоклюн листоног (Phalaropus fulicarius). До този момент единственото доказателство за срещането му в България е една кожа, съхранявана в Националния Природонаучен музей.

Птицата е млада в първо зимно оперение. По принцип този вид мигрира по атлантическото крайбрежие на Европа и Америка, а също така и по тихоокенаското карайбражие на Азия и Америка, зимува навътре в океана. Много по-рядко се наблюдава във вътрешните водоеми и близо до брега, за разлика от сходния вид - тънкоклюн листоног (Phalaropus lobatus). Храни се с морски безгръбначни, които събира от повърхността на водата. По време на миграцията и  зимуването води пелагичен начин на живот, тоест - прекарва целия период, плувайки в океана. Размножава се в тундрата на Европа и Азия.

Снимки:

Плоскоклюн листоног (Phalaropus fulicarius); © Даниел Митев