bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

LIFE+ проект „Сигурно зимовище за червеногушата гъска“ с обновен сайт
27.10.2014

Новият облик на сайта на LIFE+ проекта „Сигурно зимовище за червеногушата гъска“ представя по нов и лесно достъпен начин информацията за проекта, вида, различните дейности по неговото опазване и актуалните новини.

Отново са поместени и всички образователни материали с полезна информация за учители и ученици, както и забавни детски игри.

В страницата „За вас, ловци“ могат да бъдат изтеглени електронните варианти или да се поръчат безплатно: „Помагало за ловеца: Птици“ и „Кратък наръчник на ловеца за защитените и ловни видове гъски“.

Важно е да се отбележи разработването и поместването на нова страница в сайта, озаглавена „Заплахи и инвестиционни намерения”. В нея са посочени основните заплахи за вида в Приморска Добруджа. За нуждите на ОВОС и други процедури са представени карти на инвестиционните намерения в района на зоните от Натура 2000 и база данни с известните към момента инвестиционни проекти. Събраната информация служи за по-добра оценка на кумулативния ефект и оценка на риска и съвместимостта на всяко ново индивидуално инвестиционно намерение.

В опцията „Изтегли“ вече е наличен и новият шести брой на информационния бюлетин, който представя най-важните акценти и резултати от работата на LIFE+ проекта „Сигурно зимовище за червеногушата гъска“ през периода януари-октомври 2014г.

В галерията на сайта можете да се насладите на красиви снимки на червеногушата гъска и на дейностите, свързани с опазването на световно застрашения вид.