bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

ЧЕРВЕНОГУШИ ГЪСКИ ВЕЧЕ И В СРЕБЪРНА
18.11.2013

Първите за този есенно-зимен сезон 120 червеногуши гъски бяха наблюдавани при проведения на 17 ноември мониторинг на крайдунавското езеро. Застудяването от север е увеличило броя на големите белочели гъски в Сребърна на 6000. 130 от отчетените преди две седмици 452 сиви гъски бяха наблюдавани отново. Интересното бе, че гъските изглежда временно са изоставили обичайното си място за нощувка край дигата в северната част на резервата и прекарват нощта близо до шосето. Най-вероятната причина е незаконната стрелба в границите на резервата, която регистрирахме и при предишното ни посещение.Тя за съжаление продължава, стреляше се дори в понеделник.

Продължава и миграцията на пойни птици от север – много пойни дроздове, черешарки, планински чинки и 4 червенушки за цвят! На острова в р. Дунав срещу езерото бяха наблюдавани 11 къдроглави пеликани и над 100 каспийски чайки.

В крайморските влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленски езерен комплекс  присъствието на диви гъски е все още символично –1 червеногуша, 30 сиви и 10 големи белочели гъски. Да не забравяме обаче необичайното наблюдение на три посевни гъски южно от с. Дуранкулак, наблюдавани предишния ден (15.11.2013). В моментаброят на гъските в района е все още многократно по-малък от този, установен в Свищовско-Беленската низина и отвъд румънската граница. Застудяването обаче е факт и при следващото преброяване след 2 седмици се очакваме много повече птици.

Освен гъските, край Дуранкулашко езеро бяха наблюдавани 1 морски орел, 1 сокол скитник и още един едър сокол, който не беше точно определен, а в морето край Шабленското езеро  - 17 средизeмноморски  буревестника.

За информация от редовния мониторинг на зимуващите гъски в Крайбрежна Добруджа, който се провежда на всеки две седмици като част от проектLIFE+ „Сигурно убежище за червеногушата гъска”: http://bspb-redbreasts.org/bg/?page_id=71

 

Снимки: