bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

СТАБИЛНИ ЧИСЛЕНОСТИ НА ЧЕРВЕНОГУШИТЕ ГЪСКИ КРАЙ ШАБЛА И ДУРАНКУЛАК
06.01.2014

На 4 и 5-ти януари беше проведен първия за тази година мониторинг на зимуващите гъски в района на Шабленските езера, Дуранкулашко езеро и езерото Сребърна. Поради сравнително високите температури и гъстите мъгли миналата седмица, нормално беше да се очакват сравнително ниски за сезона числености на зимуващите гъски. В потвърждение на това предположение стоят и резултатите – близо 4000 червеногуши и 8 000 големи белочели гъски край двете крайбрежни езера.

Червеногушите бяха концентрирани за нощувка основно в Дуранкулашкото езеро, където отчетохме 3600 птици. В ранната сутрин в смесени ята заедно с големите белочели те се отправиха към полетата за хранене.   В Сребърна ни посрещна изключително гъста мъгла, която се раздигна едва към обяд, но гъски почти нямаше – резултатът е 10 белочели и 20 сиви гъски.

Преброяването на останалите зимуващи птици може да се обобщи с няколко думи – постна картина, без редки видове. Единствено групичката от 8 планински потапници (Aythya marila) в Шабленското езеро придаде повече зимен привкус на броенето.  

Екипът на проект „Сигурно убежище за червеногушата гъска“ провежда мониторинг на зимуващите гъски през две седмици в периода от ноември до март. Продължават и проверките за спазване на ловното и природозащитно законодателство от страна на смесения патрулиращ екип с участието на представители на БДЗП, РДГ – Варна, ЛРД – Шабла и полицията.