bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

УСПЕХ ПРИ ПЪРВОТО ЗАЛАГАНЕ НА РАКЕТНИТЕ МРЕЖИ ТОЗИ СЕЗОН
10.01.2014

10 януари 2014 г.: Вчера следобед екип на БДЗП, WWT и RSPB по проект LIFE+ "Сигурни убежища за червеногушата гъска" успя да улови 12 червеногуши и 28 големи белочели гъски край Шабленското езеро. На три от червеногушите гъски и на пет от белочелите  поставихме радио предаватели с цел да следим придвижванията им в района на зимовището и влиянието на тези придвижвания от лова и други фактори на безпокойство. Всички уловени птици са опръстенени, а предаватели се поставят на едри възрастни индивиди. Опитите продължават и през следващите дни.

Целта на телеметричното изследване е ясна - да се проследи движението и поведението на тези застрашени от изчезване птици и да се търсят нови ключови места за вида, ако има такива. Въпреки многобройните проучвания и проекти, остават много бели петна в познанието за вида. Драматичното намаление в числеността на червеногушата гъска към края на 90-те и началото на 2000 година наложи необходимостта да разберем повече за поведението му – предпочитани места за хранене и почивка, миграционни маршрути и локални придвижвания по време на зимуване. Събраните данни ще ни помогнат да набележим адекватни мерки за опазването на вида, както и за адаптирането на агро-екологични схеми за подходящо управление на земеделските земи.

Поставените предаватели отчитат местоположението на птиците с голяма точност, като изпращат GPS сигнали на всеки четири часа. По този начин вече разполагаме с доста полезна информация. 

Припомняме, че миналата година, когато по същия метод успяхме да уловим доста повече птици, на две от червеногушите гъски бяха поставени сателитни предаватели, които отчитат движенията на птиците по целия им миграционен път до сибирската тундра и обратно. Единият предавател спря да излъчва сигнал в края на есента, но другият все още предава от Крим – вероятно много от птиците все още се задържат от топлото време на север от традиционните им зимовища в Крайбрежна Добруджа.

Снимки: