bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

БРОЯТ НА ЗИМУВАЩИТЕ ГЪСКИ В КРАЙМОРСКА ДОБРУДЖА НАРАСНА
03.02.2014

На 01.02.2014 г.екип на LIFE + „Сигурни убежища за червеногушата гъска“ проведе поредния мониторинг на зимуващите птици в района. Нормално беше с настъпването на студения фронт от североизток през последната седмица да очакваме значително по-големи числености на зимуващите гъски. В потвърждение на това очакванедойдоха и резултатите – 12 500 червеногуши и 19 000 големи белочели гъски. С други думи, тези числености са около 3 пъти по-високи от регистрираните две седмици по-рано, по време на среднозимното преброяване на водолюбивите птици.  

Червеногушите гъски бяха концентрирани за нощувка основно в Дуранкулашкото и Шабленските езера, включително в Шабленската Тузла. Голяма част от Дуранкулашкото езеро бе скована в лед, а птиците се събираха в малкото останали незамръзнали участъци.  Големият брой чайки, патици и лебеди също показва, че зимата очевидно е в разгара си – наблюдавахме над 2000 неми лебеди и ята къдроглави пеликани, които се отпаравяха на юг.

Другите интересни наблюдения включват един ловен сокол в близост до Шабленското езеро и поне 3 големи черноглави чайки.

Снимки: