bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

ПОРЕДЕН УСПЕХ В МАРКИРАНЕТО И ПРОУЧВАНЕТО НА ЧЕРВЕНОГУШИТЕ ГЪСКИ
13.02.2014

12 февруари 2014 г. : При поредното залагане на ракетните мрежи, тази сутрин екипът на БДЗП и WWT(Великобритания) по проект LIFE+ "Сигурни убежища за червеногушата гъска" успя да улови 45 червеногуши и 35 големи белочели гъски в нивите на Земеделска кооперация Дуранкулак“,  намиращи се непосредствено до Дуранкулашкото езеро. Тази дейност се извършва с цел събиране на детайлна информация за поведението и местата на хранене и нощуване на гъските, както и проучване на взаимовръзката между факторите на безпокойство и поведението на птиците.  Данните събрани посредством предавателите ще допринесат за определяне на най-важните места за опазване на вида, планиране на агро-екологични мерки за хранителните им местообитания и аргументиране на опазвнето на околния ланшафт, важен за презимуването му в България.

Полевият екип на проект Лайф е поставил общо 12 предавателя. На 8 от червеногушите гъски са поставени радио предаватели с цел проследяване на придвижванията им в района на зимовището, а на други 4 -  сателитни предаватели, които очакваме даотчитат движенията на птиците по целия им миграционен път до Сибирската тундра и обратно. Предавателите се поставят  на най-здравите мъжки индивиди. В допълнение, на птиците се поставят и цветни пръстени с буквен код за последващо идентифициране при полеви условия. На част от големите белочели гъски се поставят и нашийници със същата цел. Тази допълнителна маркировка ще носи през годините ценна информация за произхода и местата на пребиваване на птиците, за което разчитаме и на наблюдателността на колеги от други страни по прелетния им път. Опръстеняването се провежда в сътрудничество с Българската орнитологична централа.

Използваните радио предаватели отчитат местоположението на птиците с голяма точност, като изпращат GPS сигнали на всеки четири часа. По този начин се надяваме да получим доста полезна информация. Събраните данни ще ни помогнат да набележим адекватни мерки за опазването на вида, както и за адаптирането на агро-екологични схеми за подходящо управление на земеделските земи.

Сателитните предаватели ще предоставят неоценима информация за любимите места за почивка и харанене на този застрашен от изчезване вид по протежение на близо 6000-километровия прелет до местата му за гнездене на полуостровите Гидан, Ямал и Таймир. Чрез данните от сателитните предаветели ще подпомогнем опазването на прелетните пътища на вида и по този начин проекът ще допринесе за природозащитата извън границите на България. Сателитните предаватели екипът на проекта постави в резултат на партньорството си с други организиции – Бърдлайф Румъния (SOR Birdlife Romania), Тръст за водолюбивите птици и влажните зони - Великобритания (WWT) и Фондация LeBalkanкоито предоставиха предаватели в рамките на техни проекти, на които екипът на Лайф съдейства.  

Този успех се случва в навечерието на международната среща на работната група по червеногушата гъска към Афро-евразийското споразумение за опазване на водолюбивите птици, която се провежда с финансирането на проект „ Сигурни зимовища за червеногушата гъска“ в Каварна. Част от дискусиите са насочени към идентифициране на ключовите места по прелетния път, проблемите с лова и опазване на местообитанията на вида.

   

Снимки: