bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

ЛЕК ПЪТ, НА ДОБЪР ЧАС И ДОВИЖДАНЕ!
24.02.2014

Студенти от биологическия факултет на софийския университет „Свети Климент Охридски” и гости от страната се събраха заедно с екипа на проекта на БДЗП за опазване на червеногушата гъска, за да изпратят гъските от техните зимовища  и да им пожелаят на добър час през изминалия уикенд. С надеждата отново да ги видят през следващата зима и пожелания за успешно пътуване и отглеждане на потомството гостите се наслаждаваха и изучаваха красивите птици.

По време на първия ден от посещението групата се запозна със Зеления образователен център в гр. Шабла, безценната и богата природа около езерата Шабленско и Дуранкулашко, както и дейностите на екипите на БДЗП в този район. Вторият ден започна още в 6:00ч. сутринта, но бе изпълнен с емоцията на близката среща с изключително красивите и характерни за тази част от страната птици – червеногушите гъски.

Тази среща може да бъде последна или една от последните с гъските за този сезон, но всички ще ги очакваме с нетърпение и им пожелаване лек път и плодотворна година!

Тази среща на ентусиасти и студенти биолози има за цел и да популяризира една от най-интересните за природолюбителите зимни дестинации в България. Района на езерата Шабла и Дуранкулак е едно от малкото места в Европа, където може да се наблюдава голям процент от зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска. Това е и един от подходите за помотиране на района на Приморска Добруджа като интригуваща зимна дестинация за природосъобразен туризъм.

Снимки: