bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Охрана на защитените територии

Наблюдателната кула на Дуранкулашко езеро

Смесени патрули следят за спазването на ловното законодателство в защитените зони "Шабленски езерен комплекс" и "Дуранкулашко езеро"

 

През последния ловен сезон (2013 – 2014г.) районът на двете езера беше обхождан от екипи, съставени от представители на РИОСВ – Варна, РДГ – Варна, ДЛС – Балчик, ЛРД – Шабла, БДЗП, полицията и служба КОС в гр. Шабла. Идеята за създаването на смесени патрули между държавните институции с правомощия за охрана и неправителствените организации, заинтересовани от опазването на защитените видове птици бе обсъдена на среща в края на октомври 2013 г. Срещата се проведе по инициатива на екипа на БДЗП от проект „Сигурни зимовища за червеногушата гъска” финансиран по програма Лайф+ на ЕС, със съдействието на ДЛС - Балчик, което беше неин домакин. 

Предложеният модел за подобряване на координацията на дейностите по контрола на лова цели да сведе до минимум нарушенията на ловното и природозащитното законодателство в района, който е от изключително значение за зимуващата популация на застрашената от изчезване червеногуша гъска.

Участниците се обединиха около становището, че проверките в ловните дни трябва да имат превантивен характер, но част от тях трябва да се организират и с цел пресичане на лоши практики и нарушения в района. Общо мнение е, че основните проблеми идват от външни ловци, посещаващи района основно през януари.

След края на последния ловен сезон с радост можем да отбележим, че ефектът от създаването на смесените партули е налице – по време на ловния сезон не бяха установени големи нарушения на ловното и природозащитното законодателство, което показва, че вече съществува необходимия респект към правилата за лов на диви гъски.