bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Новини

02.12.2014

Поредни нарушения в поддържан резерват Сребърна

20.11.2014

Сребърна е един от емблематичните резервати на България, но за съжаление продължава да е сцена за нарушение на природозащитното законодателство през годините. На 09.11.2014 г., по време на редовния мониторинг на зимуващите гъски в поддържан резерват „Сребърна”, екип на БДЗП установи два типа нарушения в режима на резервата, а именно - лов и навлизане на три лодки с рибари в границите на защитената територия. В присъствието на експерти на БДЗП беше отстреляна сива гъска ( Anser anser ) – вид, включен в Червената книга на България. Сребърна е...

Първа проверка на смесените патрули за този сезон

18.11.2014

След като в началото на ноември екип на LIFE+ проекта на БДЗП „Сигурно убежище за червеногушата гъска“ констатира първите нарушения на ловното и природозащитното законодателство, в събота вечерта (15.11.2014г.) бе проведена и първата съвместна акция на участниците в смесените патрули за този сезон. Въпреки че бе проверен само един ловец в района на Дуранкулашкото езеро, проверката установи поредното нарушение на закона за защитените територии и закона за рибарството и аквакултурите, а именно - присъствие на бракониерска лодка в Орлово блато - част от...

Наблюдение на белочела гъска с поставен през 2011 г. пръстен

13.11.2014

Белочела гъска с поставен пръстен от LIFE+ проекта „Сигурно убежище за червеногушата гъска“ бе наблюдавана в сряда (12.11.2014г.) в компанията на други около 27 000 големи белочели гъски, 400 червеногуши и 1 белобуза гъска в околностите на езерото Страхина, област Яломица, Румъния. Белочелата гъска е опръстенена и с поставен нашийник от екип на проекта при първото ловене на гъски през януари 2011г. Езерото Страхина е много важна междинна спирка на зимуващите гъски в Румъния и е обявено за специално защитена зона от Натура 2000 (ROSPA0059). През...

Наблюдение на изключително необичаен за България вид птица

07.11.2014

Вчера в късния следобед (6.11.2014г.; 16:30 часа) в морето на 20 м от брега пред шабленска тузла Даниел Митев – отговорник природозащитни дейности по LIFE+ проекта на БДЗП „Сигурно убежище за червеногушата гъска“, прави едно изключително рядко наблюдение на вида плоскоклюн листоног ( Phalaropus fulicarius ). До този момент единственото доказателство за срещането му в България е една кожа, съхранявана в Националния Природонаучен музей. Птицата е млада в първо зимно оперение. По принцип този вид мигрира по атлантическото крайбрежие на Европа и...

Новият ловен сезон започва със стари нарушения

05.11.2014

За съжаление и тази година с пристигането на червеногушите и белочелите гъски бяха констатирани и първите нарушения на ловното и природозащитно законодателство. На 1 ноември (събота) екип на LIFE+ проекта „Сигурно убежище за червеногушата гъска“ установи следните нарушения в защитена зона „Дуранкулашко езеро“, а именно - лов в забранената зона, стрелба в тъмната част на денонощието и навлизане с лодки в Дуранкулашкото езеро , което повтаря ситуацията от миналата година. Ежегодно се регистрират многобройни нарушения на ловните и...