bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Новини

Природозащитен център „Източни Родопи“ получи наградата на КРИБ

30.03.2015

Природозащитен център „Източни Родопи” на Българско дружество за защита на птиците получи годишната награда на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) за партньорството си с община Маджарово. Годишните награди "Социално отговорна компания-партньор на община" бяха раздадени за трета поредна година от КРИБ в Хасково. Отличията получиха 40 компании, номинирани от всички 11 общини на територията на областта. В  община Маджарово освен ПЗЦИР „Източни Родопи“ бяха наградени и "Дивата ферма", с. Горно поле и фирма...

Еврокомисарят по околната среда Кармену Вела посети гигантския графит с царски орел на 32 СОУ, реализиран от БДЗП

29.03.2015

Като част от официалното си посещение в България, Еврокомисарят по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела, посети уникалния 25-метров графит „Да спасим царския орел“, нарисуван на фасадата на столичното 32 СОУ. На събитието присъства и г-н Огнян Златев – ръководител на представителството на ЕК в България. Огромната рисунка бе направена през лятото на 2012 г. от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и графити артистите 140ideas в партньорство с 32 СОУ „Св. Климент Охридски“. Гигантският стенопис е част от...

20 години международно сътрудничество в опазването на мигриращите водолюбиви птици

16.03.2015

Тази година се навършват 20 години от успешното приключване на преговорите за Споразумението за опазване на мигриращите птици в Африка и Евразия ( AEWA ) , подписано в Хага, Холандия през юни 1995 г. През последните двайсет години AEWA предостави рамка за международно сътрудничество в областта на опазването на мигриращите водолюбиви птици по пътя им на миграция в Африка и Евразия. Споразумението се доказа и като ефективен двигател за прилагането на съвместни консервационни усилия за опазване на  мигриращите водолюбиви птици. AEWA влезе в сила на 1 ноември...

Отпадни води се заустват в резервата

16.02.2015

След подаден сигнал в Регионалната инспекция по околната среда и водите – град Русе за замърсяване на водите на поддържан резерват „Сребърна“ с битово-фекални води от канализационната мрежа на село Сребърна, експертите от РИОСВ-Русе извършиха две поредни проверки, които установиха следното: -    Към двете помпени станции са изградени „попивни езера“ за поемане на отпадните води при настъпване на авария в режима на помпите. От едно от тези „попивни езера“ (ПС №2) е изграден открит канал, отвеждащ отпадните...

Исканото удължаване на ловния сезон може да доведе до сериозни щети върху популацията на световно застрашени видове като червеногушата гъска

29.01.2015

Поредно предложение за удължаване на ловния сезон беше внесено в 43-то Народно събрание. Предложението за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча предлага удължаване на сезона за лов на диви патици и гъски с един месец – до 28 февруари. БДЗП и БФБ изпратиха свои становища до заинтересованите институции, в които изразяват своята тревога и превеждат научни аргументи и данни в полза на запазването на сегашната продължителност на ловния сезон. Искането, внесено в Парламента, е базирано на два основни аргумента – а) че в съседни на България страни...

Поредни нарушения от ловци в проектния район – стрелба по червеногуши гъски и ползване на незаконни примамки

27.01.2015

Месец януари, който е един от най-активните за лова на водоплаващ дивеч не минава без нарушения. Едни от най-драстичните бяха установени по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици , което се проведе от 16 до 18 януари в цялата страна. По желание на СЛРБ в екипите на БДЗП се присъединиха представители на СЛБР и ЛРД-Шабла. По време на броенето ловец стреля на територията на Натура зона по ято червеногуши гъски пред очите на представителя на местната ловна организация, който се принуди да го изгони, а в последствие на представителя на СЛРБ се наложи да...