bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Новини

ДЕЦА ОТ КАВАРНА ПОСЕТИХА СРЕБЪРНА

21.11.2011

На 13 ноември 2011 около 40 ученици от каварненските училища ОУ„Йордан Йовков“ и СОУ„Стефан Караджа“ посетиха езерото Сребърна. Под ръководството на екипа на проекта на БДЗП за опазването на червеногушата гъска децата имаха възможността да се запознаят с характерните видове и местообитания там. Учениците успяха да видят новопристигналите ята диви гъски, както и резервата с природонаучият музей към него.

ЗАПОЧВА ПРОУЧВАНЕТО ВЪРХУ ВЛИЯНИЕТО НА ПАШУВАНЕТО НА ГЪСКИТЕ ВЪРХУ ДОБИВИТЕ ОТ ПШЕНИЦА

20.11.2011

От средата на ноември 2011 г. започна подготовката за полевите изследвания за влиянието на пашата на гъските върху добивите от пшеница в района на ез. Дуранкулак и Шабла. Проучването е част от проекта „Опазване на зимуващата популация на червеногушата гъска в България” и има за цел да установи дари гъските нанасят щети на земеделските стопани в района и ако да в каква степен. Проучването се провежда по предварително разработена методика, отразяваща международния опит и регионалните специфики. Екперименталните изследвания ще се проведат със съдействието на местни фермери...

УЧАСТИЕ НА ЧЛЕН ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА В МЕЖДУНАРОДНА ЕКСПЕДИЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИВИТЕ ГЪСКИ В КАЗАХСТАН

02.11.2011

През първата пловина на октомври 2011 Николай Петков (научен консултант към проекта) взе участие в екип от международни експерти, за провеждане на есенния мониторинг на гъските в Казахстан. Експедицията бе организирана от местния патньор на Бърдлайф – Асоциацията за опазване на биоразнообразието на Казахстан (АСБК) и секретариатът на AEWA. Проучванията се финансираха от проект на Работната група за опазване на малката белочела гъска към AEWA.  Чуждестранните участници в екипа, освен нашия представител бяха от Норвегия - един, Русия -един и двама от Финландия,...

ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА НА ХВЪРЧИЛАТА - ШАБЛА 2011

05.10.2011

 rnrnПървото издание на Фестивала на хвърчилата, посветен на каузата за опазване на червеногушата гъска вече е факт. На 23 и 24 септември 2011 г. просторните поляни в близост до най-стария фар на българското Черноморие – този на гр. Шабла – се превърнаха в сцена на един уникален и цветен празник. Десетки хвърчила изпъстриха небето над морския бряг, а за  мнозина от посетителите това бе първата възможност да се опитат да направят хвърчило и да го пуснат във въздуха.rnrnВ продължение на два дни в петте работилници по интереси децата рисуваха, моделираха, правиха хвърчила и...

ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА ПТИЦИТЕ - 2011

04.10.2011

Отбелязването на Европейските дни на птиците е ежегодно събитие в цяла Европа, което цели повишаване на обществената информираност относно миграцията на птиците и насочва вниманието към действията, необходими за опазването на застрашени видове птиции техните местообитания.  За много природозащитни организации това събитие предоставя възможност за привличане на нови последователи и поддръжници. По този повод екипът на проекта за опазване на чевеногушата гъска на БДЗП, съвместно със Зеления образователен център в гр. Шабла, организира на 1-ви октомври наблюдение и...

С ДОБРА ВОЛЯ ЗА ПРИРОДАТА НА ШАБЛА

26.07.2011

Българско дружество за защита на птиците се включи в природозащитната бригада „С добра воля за природата на Шабла“, която се проведе от 15 до 24 юли. В бригадата участваха над 80 човека от страната и чужбина. По време на дейностите са почистени „Черноморския археологически парк Дуранкулак“ и плажовете на къмпингите в гр. Шабла, с. Крапец и с. Дуранкулак, откъдето са събрани 354 чувала с отпадъци. Направени са и 40 къщички за птици от стар дървен материал. Участниците възстановиха и двете платформи за наблюдение на Шабленската тузла. Изградени са и два нови острова...