bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Новини

Участници в европейски форум подкрепиха агроекологичната мярка за червеногушата гъска в България

04.10.2017

На 28.09.2017 в Брюксел се проведе работна среща на тема „Натура 2000: как да използваме ефективно възможностите за подкрепа от ПРСР“. Този работен семинар на Европейската мрежа за развитие на селското стопанство (ENRD) проучи как ефективно да се използват възможностите за подкрепа на "Натура 2000" в рамките на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Тя беше организирана съвместно от звеното за контакт на ENRD и генералните дирекции на Генерална дирекция "Земеделие" на Европейската комисия (DG Agri) и околната среда (DG...

Българското дружество за защита на птиците ще посрещне предстоящата си 30-годишнина с нова визуална идентичност

29.09.2017

На прага на 30-тата годишнина от създаването си, Българското дружество за защита на птиците променя облика си с изцяло ново лого. На логото е запазен емблематичния за организацията египетски лешояд, но той вече е в полет и е силно стилизиран.   Логото запазва синия цвят, но позволява по-свободна употреба и в още няколко цвята, които залягат в новата визуална идентичност на организацията. Новото лого е избрано след конкурс между професионални дизайнери и е дело на младата художничка Василена Георгиева, която е завършила магистратура Рекламен...

Близо 700 000 водолюбиви птици бяха установени по време на Среднозимното преброяване

17.01.2017

Предварителните данни от проведеното 41-во Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България, което се проведе от 13 до 15 януари, показаха едни от най-високите числености, установени за последните години. Преброени са над 400 000 големи белочели и около 44 000 от световно застрашените червеногуши гъски. За последно такова голямо струпване на зимуващи гъски бе установено през 2013 г., когато бяха и наблюдавани рекордните за страната над 54 000 червеногуши гъски – почти цялата световна популация на вида. Към момента са обработени около 80% от...

БДЗП взе участие в международната полева мисия на AEWA в Казахстан

14.10.2016

От 24 септември до 7 октомври чуждестранни експерти от различни страни от Европа взеха участие в полева мисия в Казахстан, която имаше за цел да оцени популациите на мигриращите гъски по време на есенния прелет през страната. Сред целевите видове бяха малката белочела гъска и червеногушата гъска. БДЗП се включи в международния екип като участие в него взе д-р Николай Петков, координатор на Mеждународната работна група за червеногушата гъска към АЕWA . Участие в експедицията взеха и експерти от Финландия, Унгария и Великобритания, които подпомогнаха местните експерти от...

Опазване на глобално застрашени видове гъски в рамките на AEWA

19.11.2015

През ноември в Бон се проведе шестата среща на страните от Споразумението за опазване на мигриращите птици в Африка и Евразия (AEWA). Тази среща бе юбилейна, защото през 2015 се навършват 20 години от успешното приключване на преговорите за Споразумението. По време на срещата редица организации, сред които HOS, WWT, UNEP, представиха своята работа по опазването на малката белочела гъска и на червеногушата гъска. За да се извършат необходимите дейности по тяхното опазване и двата вида бяха в центъра на LIFE+ проекти на ЕС в избрани страни и бяха създадени Международни...

БДЗП започва поредното проследяване на числеността на зимуващите червеногуши гъски

31.10.2015

Намираме се в навечерието на едно от най-големите събития в календара на българската природозащита – проследяването на числеността на зимуващите червеногуши гъски в България. Червеногушата гъска е най-дребната дива гъска и същевременно най-застрашена в световен мащаб поради ниската си численост и неблагоприятното въздействие на редица застрашаващи фактори. Гнезди на малки групи на полуостровите Таймир, Гидан и Ямал в Русия.  Есенната миграция на червеногушата гъска започва в началото на септември, а до края на месеца птиците вече са стигнали до Казахстан....