bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Новини

Официално беше приет плана за опазване на червеногушата гъска в България

07.06.2018

Разработеният от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) план за действие за опазване на червеногушата гъска в България беше официално утвърден само преди два дни. Планът включва дейности за опазване на вида за период от 10 години (2018 – 2027 г.). Целта на този документ, одобрен от Министерството на...

Гласувайте за проекта на БДЗП за престижната награда на публиката „Натура 2000“

16.03.2018

  Това може да стане много лесно, като гласувате на адрес - http://natura2000award-application.eu/finalist/3140   и дадете своя глас за проекта на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) „Сигурно зимовище за червеногушата гъска“. Нашият проект се бори с общо 25 финалисти за престижната награда „Натура 2000“ на...

Участници в европейски форум подкрепиха агроекологичната мярка за червеногушата гъска в България

04.10.2017

На 28.09.2017 в Брюксел се проведе работна среща на тема „Натура 2000: как да използваме ефективно възможностите за подкрепа от ПРСР“. Този работен семинар на Европейската мрежа за развитие на селското стопанство (ENRD) проучи как ефективно да се използват възможностите за подкрепа на "Натура 2000" в рамките на...

Българското дружество за защита на птиците ще посрещне предстоящата си 30-годишнина с нова визуална идентичност

29.09.2017

На прага на 30-тата годишнина от създаването си, Българското дружество за защита на птиците променя облика си с изцяло ново лого. На логото е запазен емблематичния за организацията египетски лешояд, но той вече е в полет и е силно стилизиран.   Логото запазва синия цвят, но позволява по-свободна употреба и в...

Близо 700 000 водолюбиви птици бяха установени по време на Среднозимното преброяване

17.01.2017

Предварителните данни от проведеното 41-во Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България, което се проведе от 13 до 15 януари, показаха едни от най-високите числености, установени за последните години. Преброени са над 400 000 големи белочели и около 44 000 от световно застрашените червеногуши гъски. За...

БДЗП взе участие в международната полева мисия на AEWA в Казахстан

14.10.2016

От 24 септември до 7 октомври чуждестранни експерти от различни страни от Европа взеха участие в полева мисия в Казахстан, която имаше за цел да оцени популациите на мигриращите гъски по време на есенния прелет през страната. Сред целевите видове бяха малката белочела гъска и червеногушата гъска. БДЗП се включи в...