bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Математика

Оттук може да изтеглите задачи от помагалото за учителя природолюбител - "С Червеногушка на училище и сред природата", по учебния предмет Математика.

 

СЪЕДИНЕТЕ ТОЧКИТЕ И ОТКРИЙТЕ КОЯ Е ПТИЦАТА, А СЛЕД ТОВА ПОПЪЛНЕТЕ ЧАСТИТЕ НА НЕЙНОТО ТЯЛО

Възраст: 7 + години

Цели на задачата: Забавлявайки се и упражнявайки умението си да смятат, учениците да се запознаят с отделните части на тялото на птиците.

Изтегли

 

ЦВЕТОВЕ В ЦИФРИ

Възраст: 8+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се и изучавайки цветовите особености на птиците и влажните зони, да упражнят умението си да пресмятат.

Изтегли

 

КОЛКО ГЪСКИ ИМА В НИВАТА?

Възраст: 8+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се, да упражнят умението си да броят и пресмятат.

Изтегли

 

ПТИЦИТЕ И ТЯХНАТА ХРАНА

Възраст: 8+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се и наблюдавайки птиците, които се хранят, да упражнят умението си да броят, умножават и делят.

Изтегли

 

КАКВО ВЛИЯЕ НА ПТИЦИТЕ ДОКАТО СЕ ХРАНЯТ?

Възраст: 8+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се и изучавайки поведението на птиците, които се хранят, да упражнят умението си да броят, сравняват, както и да визуализират данни на графики и диаграми, като разберат и въздействието на различни фактори върху поведението на хранещите се птици.

Изтегли

 

КОЛКО КРАКА ИМА В НИВИТЕ?

Възраст: 8+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се да упражнят уменията си да пресмятат с числа до 100 и мислят логично.

Изтегли

 

ЛЮБОПИТНО

Възраст: 10+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се, да научат любопитни факти за видовете птици в техния район, като същевременно упражнят умението си да пресмятат.

Изтегли

 

ПЪЗЕЛ

Възраст: 10+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се, да упражнят умението си да разпознават различните видове геометрични фигури и да научат повече за една от влажните зони, в близост до техния роден дом.

Изтегли

 

ПРЕСМЕТНЕТЕ

Възраст: 10+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се, да упражнят умението си да пресмятат и да научат повече за природата в района, в който живеят.

Изтегли

 

ЕДНО Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО

Възраст: 10+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се и изучавайки птиците да развият умението си да сравняват.

Изтегли

 

КОЛКО ЛИ Е ДЪЛГО ЕДНО ПЪТЕШЕСТВИЕ?

Възраст: 10+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се, да упражнят умението си да пресмятат с числа над 1000.

Изтегли

 

МИСЛИ ЛОГИЧНО

Възраст: 10+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се, да упражнят умението си да мислят логично и да научат повече за видовете от района, в който живеят.

Изтегли

 

КАК ВЛИЯЕ ТЕМПЕРАТУРАТА ВЪРХУ ХРАНЕНЕТО НА ПТИЦИТЕ

Възраст: 12+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се и изучавайки поведението на птиците, които се хранят, да упражнят умението си да изготвят графики и да анализират данните в тях, като разберат и въздействието на температурата върху поведението на хранещите се птици.

Изтегли

 

КОЛКО ЧЕРВЕНОГУШИ ГЪСКИ ЗИМУВАТ У НАС?

Възраст: 12+ години

Цели на задачата: Изучавайки данните за червеногушите гъски, които зимуват в Североизточна България, да упражнят умението си да пресмятат, сравняват, както и да визуализират данни на графики и диаграми, като разберат и въздействието на различни фактори върху числеността на зимуващите птици.

Изтегли

 

КОЛКО ГОЛЯМО МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗНООБРАЗИЕТО? (НА ОТКРИТО)

Възраст: 12+ години

Цели на задачата: Да се запознаят с видовото многообразие в едно езеро/на хранилка в двора на училището. Да изучат различните признаци, по които птиците се различават и да упражнят умението си да визуализират данни в таблици и графики/диаграми. Да обсъдят и разберат причините за различните признаци/характеристики на птиците.

Изтегли

 

КАК ВЛИЯЕ КЛИМАТЪТ ВЪРХУ БРОЯ НА ЗИМУВАЩИТЕ ГЪСКИТЕ?

Възраст: 12+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се и изучавайки поведението на птиците, които се хранят, да упражнят умението си да броят, сравняват, както и да визуализират данни на графики и диаграми, като разберат и въздействието на различни фактори върху поведението на хранещите се птици.

Изтегли

 

КОЙ Е ПО-, ПО-, НАЙ-?

Възраст: 12+ години

Цели на задачата: Запознавайки се с особеностите на някои характеристики на птиците, да упражнят умението си да сравняват.

Изтегли

 

КАКВО ВЛИЯЕ НА ПТИЦИТЕ ДОКАТО СЕ ХРАНЯТ?

Възраст: 12+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се и изучавайки поведението на птиците, които се хранят, да упражнят умението си да сравняват и да визуализират данни на графики и диаграми. Същевременно да усвоят и/или упражнят събирането на информация и планирането на проучване, като разберат и въздействието на различни фактори върху поведението на хранещите се птици.

Изтегли

 

СТУДЪТ И ЧЕРВЕНОГУШИТЕ ГЪСКИ

Възраст: 12+ години

Цели на задачата: Да представят и анализират информация за редкия вид птици – червеногушите гъски, като по този начин упражнят уменията си по математика и се запознаят с някои особености, свързани с тези птици. По-големите могат да направят и презентации по темата.

Изтегли

 

МИСЛИ ЛОГИЧНО 2

Възраст: 13+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се, да упражнят умението си да мислят логично и да научат повече за видове от района, в който живеят.

Изтегли

 

ПРЕСМЕТНЕТЕ 2

Възраст: 13+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се, да упражнят умението си да пресмятат и да научат повече за видове от района, в който живеят.

Изтегли

Снимки:

Задачи по математика
Задачи по математика
Задачи по математика