bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Игри помагало

Оттук може да изтеглите игри от помагалото за учителя природолюбител - "С Червеногушка на училище и сред природата".

 

ГОЛЯМАТА НАДПРЕВАРА НА ВОДНИТЕ ПТИЦИ

Това е забавна игра, при която участниците трябва да пъхват главите си в кофи. Играта е щафетна и помага на участниците да разберат защо някои от водните птици имат дълги, а други къси клюнове. Птиците с дълги клюнове, като щъркелът например, могат да достигнат своята храна по-надълбоко под водата или в тинята от тези с къси клюнове. Затова пък, водните птици с къси клюнове, като например патиците или дъждосвирците се възползват от разнообразието от храна по повърхността на водата или тинята. Чрез късия клюн за тях е много по-лесно да си взимат растенията и безгръбначните от горните слоеве.

Изтегли

 

КАКВА ПТИЦА СЪМ АЗ?

Тази игра проверява и затвърждава знанията на групата за птиците и адаптивните им особености според местообитанието.

Изтегли

 

НАМЕРИ СИ ПАРТНЬОРА

Тази игра изисква от участниците да пресъздадат определено животно. Тя е приятна и участниците много се забавляват.

Изтегли

 

ЗАЩО СА ВАЖНИ ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ?

Тази игра е добър начин да се демонстрира влиянието, което оказва унищожаването или замърсяването на влажните зони и нуждата от тяхното опазване. Тя може да се разиграва за всякакви местообитания – например гори, ливади и пасища.

Влажните зони са дом на много птици и други видове животни. Често те биват пресушавани, за да се използват за селскостопански земи, за строежи на хотели, фабрики, летища. Те биват също култивирани за развлечения, рекреация или биват замърсявани.

Изтегли

 

ПОТОК НА ЕНЕРГИЯТА

Тази игра показва преминаването на енергията през хранителната верига. Тя включва бягане с пълни с вода чаши, за което е необходимо голямо открито място.

Изтегли

 

ИГРА ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

Това е игра, която затвърдява и надгражда наученото за хранителната верига.

Изтегли

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПТИЦИТЕ

Тази игра показва приликите и разликите между птиците.

Изтегли

 

КОЙ КЪДЕ ЖИВЕЕ?

Тази лесна игра е добър начин за припомняне на наученото за птиците, другите животни и местообитанията им.

Изтегли

 

ИГРА ЗА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ

Влажните зони са изключително важни за хората, птиците и другите диви животни. За съжаление, много от тях са уязвими от унищожаване чрез отводняване и развитие на инфраструктурата – особено защото хората, които взимат решенията виждат в тях неизползвани земи. Хората често не могат да разберат, че влажните зони носят също дълготрайни блага като възпрепятстване на наводнения, риболов и осигуряване на водните нужди в района около тях. Тази игра позволява на участниците да научат за някои от най-важните заплахи за влажните зони, както и за ползата от тях.

Изтегли играта

Изтегли приложението към играта

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВИДОВЕТЕ

Това е игра, която спомага осъзнаването на важността на влажните зони като специални водни местообитания, където се срещат водата и сушата и представляват подслон за огромно разнообразие от животински и растителни видове с различни характеристики.

Изтегли

 

ИСТОРИЯТА НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ

Тази игра стимулира децата да се огледат и замислят за света около тях и за това как изглежда, защо изглежда така, колко е ценен и защо. Освен за влажни зони може да се разиграе и за други видове местообитания. Също така играта е подходяща за класната стая, но и за на открито.

Изтегли

 

ДА СИ НАПРАВИМ СОБСТВЕНО МЕСТООБИТАНИЕ

Това е игра, която спомага осъзнаването на важността на местообитанията за техните обитатели. Какво е местообитание? Защо и за кого са важни влажните зони като такива?

Изтегли

 

ИГРА ЗА ПЕСТИЦИДИТЕ

Хората използваме химикали, за да премахваме плевели, насекоми и други фактори, които намаляват добивите от културните растения. Някои от тези химикали са отровни и за гръбначните животни, които се хранят с обработените с тях растения. Хищникът, който се храни с тези животни, също е изложен на риск. Тази игра показва как отровите може да не засегнат веднага животните, които са ги поели. След като отровите преминат по хранителната верига, те се натрупват в хищниците, които са на върха на веригата. Например, ако гълъб изяде обработено с химикал зърно, отровният химикал се усвоява от организма на птицата. Ако хищник улови и изяде гълъба, химикалът преминава в неговия организъм. Тъй като ловният сокол е на върха на хранителната верига в този случай, когато изяде няколко такива гълъба, натрупването на отрови в организма му може да го убие или да погуби зародишите в яйцата му и двойката да не отгледа малки.

Изтегли

 

МИГРАЦИЯТА НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА

Червеногушите гъски, както и много други видове прелетни птици, мигрират на дълги разстояния. Те напускат своите гнездовища на север (Арктична Русия – полуостов Таймир), тъй като през зимата няма достатъчно храна и се отправят на юг (България), където я има в изобилие и ще могат да преживеят зимата.

Прелетните птици се сблъскват с много опасности по време на своето пътуване. Тези опасности могат да бъдат естествени или предизвикани от човека. Голяма част от мигриращите птици няма да завършат своето пътуване в следствие на това. Не е ли невероятно - много прелетници всяка година се завръщат точно по местата, в които са гнездили предходната година!

Изтегли играта

Изтегли инструкциите към играта

Изтегли приложение към играта

Снимки: