bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Човекът и природата, Биология

Оттук може да изтеглите задачи от помагалото за учителя природолюбител - "С Червеногушка на училище и сред природата", по учебните предмети човекът и природата, биология.

 

МОБИЛНА ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА 1

Възраст: 9 + години

Цели на задачата: Учениците да научат за характерните хранителни вериги в района, където живеят или учат.

Изтегли

 

СГЛОБЕТЕ СИ ПТИЧКА

Възраст: 7 + години

Цели на задачата: Учениците да се запознаят с някои видове местни птици

Изтегли

 

КОЙ, КЪДЕ И С КАКВО СЕ ХРАНИ?

Възраст: 10 + години

Цели на задачата: Учениците трябва да изберат и да поставят на правилното място в или край езерото птиците и тяхната храна, и чрез това да разширят или затвърдят познанията си за адаптивните им способности.

Изтегли

 

КОЙ С КАКВО СЕ ХРАНИ?

Възраст: 8 + години

Цели на задачата: Учениците да научат за адаптацията на птиците и гледайки как изглежда клюна на една птица да определят с какъв вид храна се храни.

Изтегли

 

МОБИЛНА ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА 2

Възраст: 10 + години

Цели на задачата: Учениците да научат повече за хранителните вериги в района, където живеят или учат.

Изтегли

 

КОЙ Е МОЯТ КРАК?

Възраст: 12 + години

Цели на задачата: Учениците да се запознаят с различни видове крака на птици и как тези разлики помагат на птиците в средата им на живот.

Изтегли

 

ХРАНИТЕЛНА ПЛЕТЕНИЦА

Възраст: 8 + години

Цели на задачата: Учениците да научат различните видове храни, с които се хранят животните.

Изтегли

 

ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА

Възраст: 12 + години

Цели на задачата: Учениците да научат за основните елементи и енергията в хранителните вериги и тяхното значение.

Изтегли

 

ДА БЪДЕ ИЛИ ДА НЕ БЪДЕ?

Възраст: 12+ години

Цели на задачата: Изучавайки ценностите на природата в своя роден край да оценят участието на обществото в решаването на екологични проблеми. Влизайки в ролята на засегнатите страни в тези проблеми да проучат възможностите на отделните заинтересовани, както и на пряко въвлечените участници от страна на природата – растенията и животните.

Изтегли

 

ПЛАН ЗА ЕКОТУРИЗЪМ

Възраст: 12+ години

Цели на задачата: Изучавайки природните ценности на своя роден край и откривайки същественото им значение за района и за един от видовете туризъм – екологичния (наричан още еко-, зелен- и т.н.), да упражнят умението си да проучват и пишат планове на теми и тематични послания, както и да представят тези послания.

Изтегли

Снимки:

Човекът и природа, Биология
Човекът и природа, Биология
Човекът и природа, Биология