bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Български език и литература, Български език

Оттук може да изтеглите задачи от помагалото за учителя природолюбител - "С Червеногушка на училище и сред природата", по учебните предмети Български език и литература, Български език.

 

АЗБУКА

Възраст: 7 + години

Цели на задачата: Тази задача помага на учениците от първата и втората учебна година да овладеят по-добре българската азбука.

Изтегли

 

АЗБУКА

Възраст: 8 + години

Цели на задачата: Учениците трябва да попълнят азбуката и след това да използват всяка буква (или колкото се може повече букви), за да напишат животни, растения, предмети и професии от района, в който живеят. С тази задача се цели упражняване на българската азбука, повишаване на познанията за природата и обществото.

Изтегли

 

КРЪСТОСЛОВИЦА

Възраст: 8 + години

Цели на задачата: Учениците трябва да открият и да поставят на правилното място в квадратчетата имената на различните видове птици и така да разширят или затвърдят познанията си за тяхното многообразие.

Изтегли

 

ПОДРЕДИ РАЗБЪРКАНИТЕ ДУМИ

Възраст: 8 + години

Цели на задачата: Учениците трябва да подредят разбърканите букви (срички), за да открият различните видове животни и така да разширят или затвърдят познанията си за тях.

Изтегли

 

КРЪСТОСЛОВИЦА

Възраст: 12 + години

Цели на задачата: Учениците да затвърдят основна информация за червеногушата гъска.

Изтегли

 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ИЛИ ПЛАКАТ

Възраст: 12 + години

Цели на задачата: Тази задача може да бъде свързана с различни предмети от учебната програма, за да се получи интересен и полезен резултат. Целта на създаването на такава брошура или плакат е чрез децата да се каже на хората за защитени, типични за страната или местни животни и растения или друг вид дива природа в района, в който тези деца живеят или учат. Задачата е отличен начин да се развият следните умения: писане, рисуване, дизайн, проучване/изследване, компютърни умения.

Изтегли

 

ДА ПОМОГНЕМ НА ЧЕРВЕНОГУШКА ДА РАЗКАЖЕ ИСТОРИЯТА СИ

Възраст: 8+ години

Цели на задачата: Проследявайки смисъла на текста, с цел неговото правилно попълване, да научат интересни факти и характерни особености за птиците и влажните зони.

Изтегли

 

КЪДЕ Е ГРЕШКАТА?

Възраст: 10+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се с историята на червеногушата гъска да упражнят правилното изписване на думите и поставянето на препинателните знаци в българския език.

Изтегли

 

КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД ГИГАНТА?

Възраст: 10+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се и изучавайки птиците и местообитанията в техния роден край, да упражнят умението си да съставят изречения и да използват препинателните знаци.

Изтегли

 

ОТКРИЙ СКРИТИТЕ ДУМИ

Възраст: 10+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се да упражнят познанията си за видовете птици и особеностите на местообитанията в техния роден край.

Изтегли

 

ИСТОРИЯТА НА МОЯ ПРИЯТЕЛ

Възраст: 10+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се да упражнят умението си да изслушват и преразказват.

Изтегли

 

МОЯТА ИСТОРИЯ ЗА ЧЕРВЕНОГУШИТЕ

Възраст: 11+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се да упражнят уменията си да описват случки или измислени истории.

Изтегли

 

КОЕ Е НАЙ-ВАЖНОТО ЗА ЧЕРВЕНОГУШИТЕ ГЪСКИ

Възраст: 11+ години

Цели на задачата: Изучавайки интересна и важна информация за редкия вид – червеногушата гъска и нейните местообитания, да упражнят умението си да слушат внимателно, да подбират важната информация и да преразказват.

Изтегли

 

ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА - НАКРАТКО

Възраст: 11+ години

Цели на задачата: Да упражнят умението си да описват в кратък текст, като същевременно се запознаят с особеностите на редкия вид птица – червеногушата гъска.

Изтегли

 

КАРТИЧКА ИЛИ ПИСМО ДО ЧЕРВЕНОГУШКА

Възраст: 11+ години

Цели на задачата: Да се научат как да оформят лично писмо и/или поздравителна картичка, като същевременно се запознаят и с особености на района, в който живеят.

Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ЧЕРВЕНОГУШКА

Възраст: 11+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се, да упражнят умението си да изготвят покана, като същевременно научат повече за важните местообитания и видове в района, в който живеят.

Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ФЕСТИВАЛА НА ХВЪРЧИЛАТА

Възраст: 11+ години

Цели на задачата: Забавлявайки се, да упражнят уменията си да изготвят покана за предстоящо събитие.

Изтегли

 

ОБЯВА / СЪОБЩЕНИЕ ЗА ФЕСТИВАЛА НА ХВЪРЧИЛАТА

Възраст: 12+ години

Цели на задачата: Да упражнят умението си да изготвят съобщения/обяви, като използват информация за събитие посветено на опазването на рядък вид птица – червеногушата гъска.

Изтегли

 

ПИСМОТО ОТ ЧЕРВЕНОГУШКА - РЕЗЮМЕ

Възраст: 12+ години

Цели на задачата: Запознавайки се с особеностите на някои характеристики на редкия вид птица – червеногушата гъска и нейните местообитания в района, в който зимува, да упражнят умението си да изготвят резюме на текст.

Изтегли

 

НА СРЕЩА С ЧАСТИТЕ НА РЕЧТА И ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА

Възраст: 12+ години

Цели на задачата: Изучавайки редкият вид птица – червеногушата гъска, да упражнят умението си да определят отделните части на речта и техните граматически признаци.

Изтегли

 

МЕДИЙНИ ЕКСПЕРТИ

Възраст: 13+ години

Цели на задачата: Упражнявайки особеностите на медийното общуване, да научат интересна информация за редки видове птици и събития в техния район, като същевременно упражнят умението си да представят наученото.

Изтегли

 

СЪЧИНЕНИЕ - РАЗСЪЖДЕНИЕ

Възраст: 13+ години

Цели на задачата: Да упражнят умението си да пишат съчинение разсъждение и да научат повече за редките видове птици и местообитанията в района, в който живеят.

Изтегли

Снимки:

Български език и литература, Български език
Български език и литература, Български език
Български език и литература, Български език