bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla

Проект  „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска”,

No LIFE 09/NAT/BG/ 000230 финансиран по Програма LIFE + на Европейската Комисия


Проектът е една от най-всеобхватните и амбициозни инициативи, насочени към опазването на защитени видове птици в Европа. Той третира всички основни заплахи, които червеногушата гъска среща в крайбрежна Добруджа, където зимува 80 – 90% от световната полулация на вида.

Новини

Виж повече
С детски усмивки и творчество бе открита изложбата за червеногушата гъска в Шабла

С детски усмивки и творчество бе открита изложбата за червеногушата гъска в Шабла

На откриването на фотоизложбата "Пътят на червеногушите гъски – от Сибир до България“ на 4 октомври (събота) присъстваха 30 ученици от Каварна, които с интерес взеха участие в творческата работилница за магнитни картички. Събитието се организира от Българското дружество за защита на птиците ( БДЗП ) в партньорство със Зеления образователен център в Шабла и се провежда в...