bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Проект  „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска”,

No LIFE 09/NAT/BG/ 000230 финансиран по Програма LIFE + на Европейската Комисия


Проектът е една от най-всеобхватните и амбициозни инициативи, насочени към опазването на защитени видове птици в Европа. Той третира всички основни заплахи, които червеногушата гъска среща в крайбрежна Добруджа, където зимува 80 – 90% от световната полулация на вида.

Новини

Виж повече
 Исканото удължаване на ловния сезон може да доведе до сериозни щети върху популацията на световно застрашени видове като червеногушата гъска

Исканото удължаване на ловния сезон може да доведе до сериозни щети върху популацията на световно застрашени видове като червеногушата гъска

Поредно предложение за удължаване на ловния сезон беше внесено в 43-то Народно събрание. Предложението за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча предлага удължаване на сезона за лов на диви патици и гъски с един месец – до 28 февруари. БДЗП и БФБ изпратиха свои становища до заинтересованите институции, в които изразяват своята тревога и превеждат научни аргументи и...