bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Проект  „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска”,

No LIFE 09/NAT/BG/ 000230 финансиран по Програма LIFE + на Европейската Комисия


Проектът е една от най-всеобхватните и амбициозни инициативи, насочени към опазването на защитени видове птици в Европа. Той третира всички основни заплахи, които червеногушата гъска среща в крайбрежна Добруджа, където зимува 80 – 90% от световната полулация на вида.

Новини

Виж повече
БДЗП взе участие в международната полева мисия на AEWA в Казахстан

БДЗП взе участие в международната полева мисия на AEWA в Казахстан

От 24 септември до 7 октомври чуждестранни експерти от различни страни от Европа взеха участие в полева мисия в Казахстан, която имаше за цел да оцени популациите на мигриращите гъски по време на есенния прелет през страната. Сред целевите видове бяха малката белочела гъска и червеногушата гъска. БДЗП се включи в международния екип като участие в него взе д-р Николай Петков, координатор на Mеждународната работна група за червеногушата гъска към АЕWA . Участие в експедицията взеха и експерти от Финландия, Унгария и Великобритания, които подпомогнаха местните експерти от Асоциацията за опазване на биоразнообразието на Казахстан /партньор на BirdLife International в Казахстан/. В рамките...