bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Проект  „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска”,

No LIFE 09/NAT/BG/ 000230 финансиран по Програма LIFE + на Европейската Комисия


Проектът е една от най-всеобхватните и амбициозни инициативи, насочени към опазването на защитени видове птици в Европа. Той третира всички основни заплахи, които червеногушата гъска среща в крайбрежна Добруджа, където зимува 80 – 90% от световната полулация на вида.

Новини

Виж повече
Опазване на глобално застрашени видове гъски в рамките на AEWA

Опазване на глобално застрашени видове гъски в рамките на AEWA

През ноември в Бон се проведе шестата среща на страните от Споразумението за опазване на мигриращите птици в Африка и Евразия (AEWA). Тази среща бе юбилейна, защото през 2015 се навършват 20 години от успешното приключване на преговорите за Споразумението. По време на срещата редица организации, сред които HOS, WWT, UNEP, представиха своята работа по опазването на малката белочела гъска и на червеногушата гъска. За да се извършат необходимите дейности по тяхното опазване и двата вида бяха в центъра на LIFE+ проекти на ЕС в избрани страни и бяха създадени Международни планове за действие за опазването им, приети от страните – членки на AEWA и от Международните работни групи на...