bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Проект  „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска”,

No LIFE 09/NAT/BG/ 000230 финансиран по Програма LIFE + на Европейската Комисия


Проектът е една от най-всеобхватните и амбициозни инициативи, насочени към опазването на защитени видове птици в Европа. Той третира всички основни заплахи, които червеногушата гъска среща в крайбрежна Добруджа, където зимува 80 – 90% от световната полулация на вида.

Новини

Виж повече
Нова агроекологична дейност, разработена от експерти на БДЗП в сътрудничество с Министерство на земеделието, подпомага земеделците в Приморска Добруджа

Нова агроекологична дейност, разработена от експерти на БДЗП в сътрудничество с Министерство на земеделието, подпомага земеделците в Приморска Добруджа

От тази година стартира нова агроекологична дейност, разработена от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска“, изпълняван по програма LIFE+ на ЕС. Дейността пилотно бе тествана в Община Шабла и е включена в Националната агроекологична програма (НАЕП). Целта на тази...