bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Проект  „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска”,

No LIFE 09/NAT/BG/ 000230 финансиран по Програма LIFE + на Европейската Комисия


Проектът е една от най-всеобхватните и амбициозни инициативи, насочени към опазването на защитени видове птици в Европа. Той третира всички основни заплахи, които червеногушата гъска среща в крайбрежна Добруджа, където зимува 80 – 90% от световната полулация на вида.

Новини

Виж повече
Филм „Надежда за червеногушата гъска“

Филм „Надежда за червеногушата гъска“

Готов е филмът, създаден в рамките на LIFE+ проекта „Сигурно зимовище за червеногушата гъска“.  В него може да се насладите на красотата на този рядък вид и да намерите отговори на въпросите: •    Наистина ли червеногушата гъска е толкова застрашена от изчезване, колкото тигъра и голямата панда? •    Вярно ли е, че почти цялата световна популация на вида...