bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Проект  „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска”,

No LIFE 09/NAT/BG/ 000230 финансиран по Програма LIFE + на Европейската Комисия


Проектът е една от най-всеобхватните и амбициозни инициативи, насочени към опазването на защитени видове птици в Европа. Той третира всички основни заплахи, които червеногушата гъска среща в крайбрежна Добруджа, където зимува 80 – 90% от световната полулация на вида.

Новини

Виж повече
20 години международно сътрудничество в опазването на мигриращите водолюбиви птици

20 години международно сътрудничество в опазването на мигриращите водолюбиви птици

Тази година се навършват 20 години от успешното приключване на преговорите за Споразумението за опазване на мигриращите птици в Африка и Евразия ( AEWA ) , подписано в Хага, Холандия през юни 1995 г. През последните двайсет години AEWA предостави рамка за международно сътрудничество в областта на опазването на мигриращите водолюбиви птици по пътя им на миграция в Африка и Евразия....