bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Проект  „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска”,

No LIFE 09/NAT/BG/ 000230 финансиран по Програма LIFE + на Европейската Комисия


Проектът е една от най-всеобхватните и амбициозни инициативи, насочени към опазването на защитени видове птици в Европа. Той третира всички основни заплахи, които червеногушата гъска среща в крайбрежна Добруджа, където зимува 80 – 90% от световната полулация на вида.

Новини

Виж повече
Нова книга на БДЗП ще помага за по-доброто планиране на дейности и проекти, за да опазим природата

Нова книга на БДЗП ще помага за по-доброто планиране на дейности и проекти, за да опазим природата

В рамките на LIFE+ проект  „Сигурни зимовища за червеногушата гъска“ БДЗП публикува новата книга от природозащитната си поредица, озаглавена:  „Сигурни места за червеногушата гъска. Наръчник за добро планиране на развитието в районите на зимуване на червеногушата гъска”. Този наръчник е разработен, за да предложи насоки за добро планиране на човешките дейности...